Kitô hữu được mời gọi để tìm cách cải đạo tất cả những người Hồi giáo, Đức Hồng Y chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đại Kết Kitô Giáo đã nói như trên với một cử tọa tại Đại học Cambridge.

Theo Đức Hồng Y Kurt Koch lệnh truyền của Chúa Kitô phải được áp dụng cả cho các thành phần vũ trang Hồi Giáo.

Phát biểu tại một cuộc họp liên tôn, Đức Hồng Y Koch nói nhiệm vụ truyền giáo được áp dụng cho tất cả các Kitô hữu, trong mối quan hệ của họ với tất cả các tôn giáo khác, ngoại trừ Do Thái giáo.

Đức Hồng Y thừa nhận rằng các Kitô hữu chia sẻ với người Do Thái và người Hồi giáo cùng một sự tôn kính đối với các truyền thống đức tin được truyền lại từ tổ phụ Abraham. Nhưng ngài nói rằng “chúng ta không thể phủ nhận rằng quan điểm về tổ phụ Abraham trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo là khác biệt so với truyền thống Hồi giáo.”

Trong khi các Kitô hữu nhìn nhận giao ước của Thiên Chúa được thực hiện với người Do Thái, chúng ta không thể nói như thế với đức tin Hồi giáo, vị Hồng Y nhấn mạnh. Như vậy “chúng ta có với các tín hữu Do Thái một mối quan hệ đặc biệt mà chúng ta không có với người Hồi giáo.”