(Vatican 16/12/2003). Hôm thứ Ba 16/12/2003, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức Hồng Y Paulos Tzadua, nguyên là tổng Giám Mục Addis Ababa, Ethiôpia, tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Paulos Tzadua qua đời hôm 11/12/2003 tại một nhà thương ở Rôma, hưởng thọ 82 tuổi.

Đức Hồng Y Paulos Tzadua đã là tổng Giám Mục Addis Ababa từ năm 1977. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1985, và về hưu từ 5 năm nay.

Thánh lễ đã do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, niên trưởng Hồng Y Đoàn, làm chủ tế. Cùng đồng tế với ngài còn có các vị Hồng Y và Giám Mục.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha gợi lại sự nghiệp của Đức Cố Hồng Y như một mục tử quảng đại và hăng say hoạt động tại Phi Châu và là một phát ngôn viên đầy thế giá cho Giáo Hội Phi Châu tại Thượng Hội Đồng Giám Mục, đặc biệt là Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi Châu, trong tư cách là chủ tịch thừa ủy thứ ba.

Đức Thánh Cha cũng dựa vào Phúc Âm Thánh Luca để mời gọi mọi người hãy luôn tỉnh thức, thắt lưng và cầm đèn sáng trong tay chờ chủ về:

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ." (Lc 12, 35-39)