NAM ĐỊNH - ngày 17 tháng 8 năm 2014, tức Chúa Nhật XX thường niên, giáo xứ Nam Định thuộc, Tổng Giáo phận Hà Nội được vinh dự chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.

Hình ảnh

Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (thứ Sáu, ngày 15 tháng 8) và ngày chầu lượt của giáo xứ, ngay từ những ngày đầu tuần, cha xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, quản hạt hạt Nam Định, cùng với cha phó Phanxicô Xavier Trần Truyền Giáo và cha Gioan Nguyễn Mạnh Hùng đã lần lượt chia sẻ, giảng tĩnh tâm và giải tội cho cộng đoàn dân Chúa. Có rất đông các tín hữu chạy đến với tòa Giải tội để được ơn tha thứ hầu lãnh nhận được nhiều ân sủng của Chúa trong hai dịp lễ trọng đại này.

Ngày chầu Thánh Thể của giáo xứ được khởi đầu với Thánh lễ lúc 5h30, do cha Gioan cử hành. Sau đó, ngài đặt Mình Thánh để cộng đoàn dân Chúa tôn thờ Thánh Thể. Đến 10h00, Đức Cha Laurenxô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng với cha quản hạt hạt và 16 quý cha trong và ngoài Giáo phận. Trong bài giảng Đức Cha Laurenxô quảng diễn chủ đề “Tình yêu” của Đức Kitô, một tình yêu tự hiến đến tận cùng trên thập giá. Tình yêu ấy giờ đây được tái diễn trên bàn thờ này. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy tin và đón nhận tình yêu của Đức Kitô; đồng thời biết trao ban tình yêu ấy cho tha nhân và đồng loại, theo gương của người phụ nữ trong bài Tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay.

Kết thúc Thánh lễ đồng tế, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa cho đến 17h00, cha phó Phanxicô Xavier dâng Thánh lễ cùng với cộng đoàn dân Chúa. Sau đó, cha xứ Giuse Maria chủ sự cuộc rước kiệu tôn vinh Thánh Thể xung quanh quảng trường Đức Mẹ Nữ Vương hòa bình và dâng Thánh lễ tạ ơn lúc 19h00, khép lại ngày chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận của giáo xứ Nam Định. Ngài nhấn mạnh rằng “Tin yêu và phó thác chính là chìa khóa vạn năng mở được mọi cánh cửa, cách riêng là cánh cửa thiên đàng”. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy noi gương nhân đức của người phụ nữ ngoại giáo trong bài Tin mừng biết khôn ngoan chạy đến cùng Chúa, đặt trọn niềm tin tưởng và cậy trông hoàn toàn vào Người. Ngài nói tiếp: “Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân Thánh Thể mà chúng ta tôn thờ suốt ngày hôm nay. Bí tích Thánh Thể chính là bí tích tình yêu. Sống bí tích Thánh Thể là sống tình yêu. Chúa đã chia sẻ tình yêu cho chúng ta thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ tình yêu ấy cho hết thảy mọi người”. Điều đặc biệt là đầu Thánh lễ, trong bài giảng và cuối Thánh lễ, cha xứ Giuse Maria đều ngỏ lời với những người thuộc các tôn giáo bạn vừa tham dự cuộc rước kiệu và đang hiện diện tại quảng trường. Ngài nói với họ: “Lời của Chúa hôm nay cũng dành cho quí ông bà và anh chị em. Chúa muốn ngỏ lời với anh chị em. Ngài muốn chia sẻ tình yêu, ơn bình an và phúc lành của Ngài cho quí ông bà và anh chị em. Vậy, hãy chạy đến với Ngài cũng như chạy đến với Đức Maria Nữ Vương hòa bình với niềm tin yêu phó thác để được các Ngài ban ơn và chúc phúc”.

Kết thúc Thánh lễ, tất cả cộng đoàn phụng vụ cùng vang lên tiếng hát tri ân Đức Mẹ và ra về lòng tràn đầy niềm vui, bình an và ân sủng của Chúa Kitô Thánh Thể.