Kinh xin được sống là con của CHA (đọc mỗi ngày, ít nhất một lần)

Mở đầu: Một phút tĩnh lặng.

Lạy Thiên Chúa là Cha kính mến của con! Con hết lòng cảm tạ Cha, vì Cha đã cho con được trở nên một người con trong Ðại-Gia-Ðình của Cha và đươc phép thưa với Cha bằng một lối xưng hô rất giản dị và rất thân thương: “Abba”, “Cha ơi”.

Con thật có phúc quá chừng! Suốt đời con, con sẽ luôn luôn hãnh diện, vì được mang tên là “một đứa con của Thiên Chúa“. Ðó là danh chức cao quí hơn hết mọi danh dự, bằng cấp và địa vị ở trần gian này.

Abba! Cha kính mến của con! Hôm nay con xin Cha ban cho con ơn trọng đại này: là con được thêm ý thức và nghị lực, để mỗi ngày con chuyên cần thực tập ba việc rất mực cần thiết sau đây cho đời con:

Thứ nhất: mỗi ngày con tập sống chân thật. Con muốn từ bỏ mọi sự gian trá, giả dối và mánh lới trong tư tưởng, lời nói và việc làm hằng ngày của con. Vì tham cầu danh vọng, vì kiêu căng, muốn được hơn người, muốn được khen ngợi là người đạo đức, thông minh và tốt lành,..., nên nhiều lần con đã sống giả tạo và dối trá. Từ nay con quyết tâm thực hành lời Chúa Giêsu day: “Có, thì nói có; không thì nói không; thêm bớt điều gì, đều là sái quấy và xấu xa cả!“

Thứ hai: mỗi ngày con tập sống yêu thương. Con đã từng bị chi phối bởi những tình cảm tiêu cực độc hại, như sân hận, chê bai, chỉ trích và nói xấu, nói hành. Từ nay, mỗi ngày con tập sống yêu thương bằng cách con nhìn thấy Cha và con nhận ra Chúa Giêsu, nơi mỗi người, kể cả nơi những người không tốt với con. Con kính mến Cha và Chúa Giêsu hiện diện nơi mỗi người, thì con cũng cư xử một cách hài hòa và nhân nghĩa với những người đó. Nếu con không nói tốt cho họ được, thì it ra con cũng không nói xấu họ. Cha đã tỏ lòng từ tâm đối với con, thì con xin được theo gương Cha, mà thực tập cư xử từ tâm đối với anh, chị, em con. Con tập sống yêu thương cụ thể và giản dị mỗi ngày: bằng một lời chào, một nụ cười, một cái nhìn trìu mến, một cánh thư, một lời cảm ơn chân thành, một lần gọi giây nói, một lời an ủi và phấn khởi tinh thần, một món quà nhỏ, một lời mời ăn một lát bánh hoặc uống một li trà, v.v... – Ðể thực hiện yêu thương, con có rất nhiều phương tiện, phương tiện lớn và phương tiện nhỏ, nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là tất cả mọi phương tiện đều phải bắt nguồn từ trái tim thành thật của con!

Con xin Cha hướng dẫn con, để con biết chia sẻ lòng từ tâm của Cha, không chỉ nguyên cho tha nhân, cho mọi người, mà còn chung cho tất cả mọi sinh linh vạn hữu, cách riêng cho các vật trong môi sinh nhỏ bé của con, để con biết quí mến và săn sóc các gia súc, mấy cây hoa, mấy cây cảnh… trong căn nhà bé nhỏ của con.
Cha là Tình Yêu Thương bao la, không bờ, không bến. Lòng Từ Tâm của Cha thật vô cùng vô tận! Con xin được Cha chia sẻ cho con một chút đỉnh tình yêu thương và lòng từ tâm của Cha!

Thứ ba: mỗi ngày con tập sống phú thác hoàn toàn vào Cha. Con xin hết lòng cảm tạ Cha, vì những khả năng và những ơn lành Cha ban cho con. Con xin tận dụng chúng: mỗi ngày con cố gắng suy nghĩ và làm việc với mọi khả năng và thời giờ của con. Nhưng con đặt hết tất cả mọi kết quả và mọi biến cố của đời con trong đôi tay của Cha: thành công, thất bại, được khen hoặc bị chê, còn hay mất, khỏe hay đau, được hay thua, sống hay chết,... Con xác tín rằng: Cha đang hiện hữu trong con và con đang được sống trong Cha; mọi sự của con cũng là của Cha và mọi sự của Cha cũng là của con. Cha là cội nguồn và là cùng đích của đời con!

Abba, Cha ơi, con xin được thưa với Cha một lần nữa: xin Cha thêm sức mạnh, ý thức và nghị lực cho con, để mỗi ngày con được phấn khởi mà tu tập sống chân thật và sống yêu thương, trong niềm tín thác hoàn toàn vào Cha, bởi vì Cha là CHA của con mà!

Xin Cha chúc lành cho con. Con xin hết lòng cảm tạ Cha! – Amen.

Kết thúc: Ðọc thong thả một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng và một kinh Sáng danh.

Phụ chú: Có thể bạn cũng trân quí Ơn được là một người con của Thiên Chúa, thì bạn có thể dùng hai mẫu tự FD làm biểu hiệu, viết sau tên của mình, để nhắc nhở cho mình niềm hãnh diện đó.
Mẫu tự F, do chữ la-tinh “Familia“, nghĩa là “Gia-đình“
Mẫu tự F, do chữ la-tinh “Filius”, là “con trai“ và “Filia”, là “con gái”.
Mẫu tự D, do chữ “Domini”, nghĩa là “của Chúa” hoặc “của Thiên Chúa”.
Vậy FD có nghĩa là “Gia Ðình của Chúa!”; hoặc “Người con của Chúa”.

Trong Kinh ”Thượng Sơn”, cũng gọi là Kinh “Phúc Thật Tám Mối” (Mt 5, 9), Thiên Chúa là CHA của chúng ta, chúc phúc lành đặc biệt cho những ai đem lại bình an cho tha nhân, bằng cách cho họ được làm con cái của Người! Sứ vụ của chúng ta, con cái của Thiên Chúa, là chính mình tập sống an-lạc, và làm cho anh chị em chung quanh mình cũng sống hài hòa với nhau, tích cực tham gia vào những nỗ lực xây dựng tâm an và hòa hợp nơi địa phương, và rộng lớn hơn: nơi cộng đồng quốc gia và thế giới.

Nguyện xin CHA cho có thêm nhiều bạn hãnh diện, vì được ghi thêm hai mẫu tự FD vào tên của mình!

NB:
- Bạn muốn góp ý kiến về “Làm thế nào để sống là con của CHA” trong đại-gia-đình của Chúa?
- Bạn muốn góp ý kiến về việc phổ biến danh hiệu FD nơi các thân hữu?
- Bạn muốn nhận được quà tặng: cuốn “Tuần Cửu Nhật Tôn Vinh Thiên Chúa Cha”?

Thì mời Bạn liên lạc về:
Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh, FD
Bach-Str. 128
41239 Mönchengladbach / Germany
Tel.: 02166 / 265976
e-mail: josephvantinh@yahoo.de