NGHỆ AN - Hội Trái Tim Bác Ái tại Orange California Hoa Kỳ phát Quà Tết cho các Gia Đình nghèo tại Xóm 1, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An vào buổi sáng ngày 24/1/2014, buổi chiều phát tại Giáo Xứ Phú Long huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An Việt nam, là Giáo xứ nghèo, thất nhọc, ghiền ma túy, sống dọc theo Sông Lam, Linh Mục Chánh xứ Trần Văn Niên đi vào từng Giáo Họ, từng Gia Đình lo cho từng người về đời sống tâm linh. Được sự hướng dẫn của Cha Chánh xứ nên vào tận nhà phát quà cho từng Giáo Dân.

Hình ảnh