THIỆP TANG
Trong niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh
Chúng con kính báo :
Ông Cố Phaolô TRẦN QUỐC TƠN
Sinh năm 1950
Được Chúa thương gọi về vào lúc 07 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2015
Hưởng thọ 66 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia, Xã Hưng Yên Bắc – Hưng Nguyên – Nghệ An.
Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phaolô sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

THÁNH LỄ AN TÁNG
Vào lúc 14 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 04 tháng 12 năm 2015 Tại Thánh đường Giáo họ Thượng Thôn
(Giáo xứ Trang Nứa, cách Tòa Giám Mục Xã Đoài 6km về hướng tây nam)
Xóm 1 – Xã Hưng Yên Bắc - Hưng Nguyên – Nghệ An.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phaolô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
(Kính xin quý Cha đồng tế mang lễ phục tím)

Kính báo: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OcP
Hợp thỉnh: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Quang, Chánh xứ Giáo xứ Trang Nứa