THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA ĐÀI SBTN
NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM


Cộng đồng Việt Nam đã đoàn kết trong nguyện vọng thúc đẩy sự cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Hơn 140,000 người Mỹ gốc Việt đã ký vào một thỉnh nguyện thư đề nghị chính quyền của Tổng Thống Obama trợ giúp thả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Đài SBTN đã làm một tấm bảng để ghi nhớ đến thỉnh nguyện thư . Đài SBTN đã trao cho nhân viên tòa Bạch Ốc để trao tới tay tổng thống Obama. Sau ngày 8 tháng 3, tòa Bạch Ốc sẽ chính thức trả lời thỉnh nguyện thư.

Văn Phòng Liên Hệ Với Công Chúng của Tòa Bạch Ốc đã nhanh chóng đáp ứng với lòng mong muốn mở một cuộc đối thoại với Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt bằng cách đón tiếp 165 người Mỹ gốc Việt từ 30 tiểu bang khác nhau vào ngày ngày 5 tháng 3 vừa qua để thực hiện một cuộc hội thảo ngắn.

Buổi hội thảo này là một cuộc họp khoáng đại nhằm tìm hiểu về những mặt khác nhau trong công việc của chính phủ Hoa Kỳ về phương diện liên hệ với cộng đồng hải ngoại, đối tác quốc tế và nhân quyền.

Tại cuộc thuyết trình, Giáo sư Quintan Wiktorowicz, Giám đốc lâu năm về Đối Tác Cộng Đồng tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã nói về sự trưởng thành và tinh thần của cộng đồng Mỹ gốc Việt và đây là một phần kinh nghiệm cho những người Mỹ. Giáo sư Wiktorowicz nói về việc hợp tác với cộng đồng Mỹ gốc Việt. Ngoài ra, đoàn diễn giả của Bộ Ngoại Giao cũng đã đến thuyết trình cho những người Mỹ gốc Việt tham dự.

Phái đoàn này gồm:

Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao đặc trách vấn đề Dân Chủ, Nhân quyền và Lao Động, ông Michael Posner, Giám đốc Đối Tác Thế Giới, ông Thomas Debass, Quyền giám đốc Lục Địa Đông Nam Á của văn phòng Đông Nam Á, ông Eric Barboriak. Ông Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã trình bày những nỗ lực của ông để cải thiện nhân quyền thông qua những cuộc thảo luận đang diễn ra với Việt Nam.

Những đồng nghiệp khác của ông tại Bộ Ngoại Giao đã nhấn mạnh tới những phương thức khác nhau, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cam kết đặt vấn đề này ra với nhà cầm quyền Việt Nam.

Tel: 714.636.1121 Fax: 714.260.0236
10501 Garden Grove Blvd. , Garden Grove, CA 92843, USA
March 8th, 2012

SBTN PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
HUMAN RIGHTS FOR VIETNAM


The Vietnamese American community is united in its desire to promote human rights in Vietnam. More than 130,000 (as of March 5th and in counting) Vietnamese Americans signed a petition to ask for the Obama Administration’s assistance in releasing prisoners of conscience in Vietnam. SBTN created a plaque to memorialize this petition and has tendered the plaque to the White House staff to deliver to the President. After March 8, the White House will issue an official response to the petition.

The White House Office of Public Engagement quickly responded to the need for an open dialogue with the Vietnamese American community by hosting a briefing for 165 Vietnamese Americans from over 30 states on March 5. The briefing was a general meeting to educate participants about different aspects of the U.S. government’s work on diaspora engagement, global partnership, and human rights.

At the briefing, Dr. Quintan Wiktorowicz, Senior Director for Community Partnerships at the National Security Council, spoke about the community’s resilience and spirit and how this is part of the American experience. Dr. Wiktorowicz spoke of partnership with the Vietnamese American community.

Vietnamese Americans were also briefed by a panel of State Department speakers.

The panel included: Assistant Secretary for the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, Michael Posner; Director of Global Partnerships, Thomas Debass; and, Acting Director for Mainland Southeast Asia in the Bureau of East Asia and Pacific Affairs, Eric Barboriak. Assistant Secretary Posner expressed his efforts to promote human rights issues throughout ongoing discussions with Vietnam. His State Department colleagues emphasized the different ways in which the U.S. government is engaging on these issues with the Vietnamese government.

Briefing participants were able to present their questions and concerns directly to the panel of speakers from the Administration regarding current human rights policy, trade, religious freedom, and other issues. The government panel duly took notes of all the questions and concerns.

Tel: 714.636.1121 Fax: 714.260.0236
10501 Garden Grove Blvd. , Garden Grove, CA 92843, USA