Video “Đêm Thánh Nhạc: An Bình 2017” Giáo Xứ Châu Khê, Kontum thực hiện.

1. Giới thiệu

2. Phát biểu khai mạc

3. Sứ Thần Truyền Tin

4. Từ Lúc Mẹ Xin Vâng

5. Hoạt cảnh: Chúa Giáng Sinh

6. We Wish You A Merry Christmas

7. Ngài Đến Tìm Con

8. Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To

9. Know Her

10. Christmas Dance

11. Nhà Mình Rất Vui

12. Giáng Sinh Về

13. Người Mẫu