ĐẠI HỘI CANH TÂN ĐẶC SỦNG SCRC tổ chức trong 3 ngày 4-6/9/2009 sắp tới đây, do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ sự cùng với các linh mục tu sĩ trong Phong trào Canh tân đặc sủng Thánh Linh dành cho người Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Anahem Convention, Nam California.

Đại Hội Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng SCRC
Lá thư của Đức Cha Mai Thanh Lương kêu gọi
Đại Hội Canh Sủng và các Đê tài và Thuyết trình viên
Đại Hội Canh Sủng và các Đề tài và Thuyết trình viên