VATICAN. ĐTC Phanxicô khích lệ nỗ lực của HĐGM Italia trong việc canh tân hàng giáo sĩ qua việc thường huấn.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây chiều ngày 16-5-2016, trong diễn văn khai mạc Đại hội thường niên lần thứ 69 của HĐGM Italia nhóm tại Vatican từ ngày 16 đến 19-5 này.

ĐTC đã trình bày một mẫu Linh Mục lý tưởng dựa theo ba câu hỏi: điều gì làm cho cuộc sống của Linh Mục ấy có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục?

ĐTC khẳng định rằng: ”Linh Mục ý thức chính mình cũng là một người người bất toại được chữa lành, nên không có thái độ lạnh lùng của một người chỉ tuân giữ luật một cách ngặt nghèo.. Trái lại linh mục chấp nhận người khác, lãnh nhận trách nhiệm về họ, cảm thấy mình tham phần và có trách nhiệm về vận mạng của tha nhân.”

”Linh mục của chúng ta không phải là một người bàn giấy hoặc một công chức vô danh của một cơ chế; linh mục không được thánh hiến để thi hành vai trò của một nhân viên, và cũng không bị thúc đẩy theo những tiêu chuẩn hiệu năng. Linh Mục không tìm kiếm những bảo đảm trần thế hoặc những tước hiệu danh dự làm cho Linh Mục tín thác nơi con người; trong sứ vụ Linh Mục không đòi hỏi cho mình điều gì ngoài nhu cầu thực sự cần thiết, và cũng chẳng bận tâm liên kết mình với những người được ủy thác cho mình. Lối sống của linh mục đơn sơ và thiết yếu, luôn sẵn sàng, khiến Linh Mục là người đáng tín nhiệm trước mặt dân chúng”.

ĐTC đề cao cố gắng của Linh Mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, đó là bí quyết sống và hành động của Linh Mục. Linh Mục sẵn sàng ra đi truyền giáo, không bám víu vào một nhiệm sở cứng nhắc.

”Đối với một Linh Mục, điều sinh tử là trở lại nhà tiệc ly của Linh Mục đoàn.. Kinh nghiệm này giải thoát Linh Mục khỏi thái độ tự yêu mình và những thứ ghen tương của giáo sĩ, tạo điều kiện cho sự hiệp thông đích thực giữa các Linh Mục với nhau.

ĐTC cũng phê bình thái độ của những người tính toán, so đo, sợ mất mát. Trái lại Linh Mục cần biết dấn thân trọn vẹn, nhưng không, khiêm tốn và vui tươi, cả khi không có ai nhận thấy điều đó.

Hôm 17-5-2016, các GM thuộc 228 giáo phận Italia tiếp tục nhóm họp dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Angelo Bagnasco, TGM Genova. Ngoài việc canh tân hàng giáo sĩ, các GM còn bàn về một số đường hướng quản trị kinh tế, duyệt lại các qui luật về tòa án của Giáo Hội, và một loại những biện pháp khác có tính chất pháp lý và hành chánh.

Chiều thứ tư 18-5-2016, các GM sẽ đồng tế thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp mừng 50 năm Linh Mục của ĐHY Bagnasco.

Ngày 19-05, ban lãnh đạo HĐGM Italia sẽ mở cuộc họp báo về kết quả khóa họp hiện nay của HĐGM nước này (SD 16-5-2016)