GIẤY TRIỆU TẬP BÀ TRƯỞNG ĐỘI KÈN XỨ CAM CHÂU

Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, gửi giấy triệu tập lần 1 cho bà Trần Thị Cát, Hội Trưởng Hội Nữ Kèn đồng giáo xứ Cam Châu. Giấy yêu cầu bà có mặt ở CA Thái Thuỵ để trình bày một số việc công cần.

Trưa mùng 1.5.2009, bà Cát đã lên đường đi Thái Hà cùng chị em. Tất cả đều phải "trốn tránh" sự ngăn chặn trái pháp luật của các công an và đã đến Thái Hà vào lúc chiều gần tối ngày 1/5/2009.

Xem video Hội Ken Nam Châu tại Thái Hà

Ngày 2/5/2009, sau khi lễ cùng Đức Cha và các cha Thái Bình, Hội kèn đồng Cam Châu phải đợi đến gần tối mới ra bắt xe về Thái Bình. Nếu thuận lợi họ sẽ về đến nhà khoảng 22 giờ đêm.

Có tin báo CA đang đợi bắt kèn của các bà, các bà đã gửi kèn và đi lối khác mà về!