TORONTO - Trưa Chuá Nhật Lễ Suy tôn Thánh Giá, 14 tháng 9 năm 2008, nhân chuyến kinh lý Canada, Tu sĩ Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thuyết Giáo toàn thế giới thăm viếng Toronto. Cùng đến với ngài có Tu sĩ Allan James White OP, Phụ tá Tổng Quyền Đặc Trách Các Tỉnh Dòng thuộc Giáo Hội Nghi Lễ theo Đông Phương tại Âu Châu và Canada.

Gia Đình Đa Minh Toronto theo lời mời của Tu sĩ Claude Richard OP, Bề Trên-Tu Viện Trưởng Saint Thomas Aquinas, trong đó có Dòng Ba Đa Minh Việt Nam với đông đảo đoàn viên, đã đến Trung Tâm Nghiên Cứu Công Lý và Hoà Bình trong khuôn viên University of Toronto để tham dự buổi cầu nguyện đặc biệt và gặp mặt Bề Trên Tổng Quyền.

Sau lời khai mạc chaò mừng của bà Teresa Lippingwell OP, Chủ tịch Ban Phục Vụ Tỉnh Dòng Ba Đa Minh Canada, đại diện Ban Phục Vụ Dòng Ba Đa Minh Việt Nam đã đọc lời chào mừng bằng tiếng Việt và ý chỉ cầu nguyện của riêng Dòng:

"Lạy Chúa Giê-su Ki-Tô, chúng con kính thờ và ngợi khen Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Gía mà chuộc tôị cho thiên hạ. Lạy Chúa, vị Hoàng Tử của Hoà Bình, Chuá đã dạy rằng; Phúc cho ai xây dựng hòa bình- vì họ sẽ được gọi là con cái Đức Chuá Trời. Xin Chúa thương xót cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho các giáo hữu yêu chuộng công lý và hoà bình tại Thái Hà, Hà Nội-cho linh hồn Anna Phạm Thi Nhưỡng OP vừa mới qua đời, cho tất cả các đoàn viên đang đau yếu, đoàn viên người đã qua đời cũng như còn sống thuộc Dòng Ba Đa Minh Việt Nam Toronto."

Đaị diện Dòng Ba Đa Minh Việt Nam Toronto cũng tặng hoa và qùa cho Cha Bề Trên Tổng Quyền và Cha Bề Trên-Tu Viện Trưởng Đặc Trách Gia Đình Đa Minh Toronto.

Phần Kinh nguyện Phụng vụ ban trưa của Dòng và các thánh ca Only This I Want và Lift High The Cross , ca vịnh nhân lễ Suy tôn Thánh Giá được tiếp nối bởi phần tuyên đọc Thư cuả Thánh Phao-Lô Tông đồ gởi tín hữu Philíppê (2:6-11) bằng song ngữ Anh-Việt. Sau lời nguyện tín hữu và xướng Kinh Lạy Cha, Bề Trên Tổng Quyền đã ban phép lành của toàn Dòng Đa Minh cho các thành viên tham dự.

Trong phần huấn từ và giảng phòng đặc biệt trưa nay, Bề Trên Tổng Quyền dùng Anh Ngữ nhưng ngài đã chào mừng các đoàn viên Dòng Ba Đa Minh Toronto riêng bằng tiếng Việt: ‘Chào’ và ‘ Cám ơn’ rất rõ ràng và cũng nói thêm những kỷ niệm của ngài về Dòng Đa Minh Việt Nam. Bề Trên Tổng Quyền đã nêu lên các suy niệm rất sâu sắc về mọi vinh quang của Thánh Giá Chúa đã cứu chuộc nhân loại. Tuân theo lời Chuá dạy, ‘ Hãy từ bỏ mọi sự thế gian để vác Thánh Giá theo Thầy’, Bề Trên Tổng Quyền khẳng định rằng trong cuộc sống mỗi người chúng ta sẽ phải vác Thánh Giá đã dành cho riêng mình và vác Thánh Gía đó theo Chúa. Tổng Quyền cũng trình bày sơ qua về hạnh tích của một số Các Thánh Nam Nữ nói chung và Các Thánh Dòng Đa Minh nói riêng hiện đã được khảm trong các tranh kính của nhà thờ này kể cả các chân phước thời hiện tại như thầy Andre đền thờ Thánh Cả Giu-se Quebec, Mẹ Têrêxa thành Calcutta, đặc biệt chân phước Giorgio Frassati OP và các vị khác.

Tổng Quyền đã lập lại rằng trong tiến trình phong thánh cho Thánh Đa Minh, đấng sáng lập Dòng Thuyết Giáo, các cáo thỉnh viên và đã nhận được vô vàn lời tuyên cáo làm chứng rằng Thánh Đa Minh rất yêu người và Thánh đã được mọi người yêu lại. Thánh Đa Minh đã thực hiện lời Chúa dạy trong những cách thế đặc biệt. Thưở còn theo học tại Đại Học Palenca, ngài đã bán hết các bộ sách Thánh sưu tập qúy giá bìa da dê, chép tay bằng bút mực lông ngỗng để lấy tiền cứu giúp kẻ khó và sau này có lần ngài xin tự bán thân mình để lấy tiền giúp cho một ngươì lạc giáo mới theo đạo.

Sau phần đáp từ cảm ơn Bề Trên Tổng Quyền của Cha Bề Trên-Tu Viện Trưởng Đặc trách Gia Đình Đa Minh Toronto, Tổng Quyền đã bắt tay thăm hoỉ và chụp hình chung với Gia đình Đa Minh Toronto. Buổi tiếp tân tiếp theo rất vui vì luôn luôn kết hợp bởi thực đơn Canada và chả giò Việt Nam rất đặc biệt, vốn được các tu sĩ và đoàn viên Dòng Ba Đa Minh khu vực Đại thủ phủ Toronto ưa thích.