Tiệc Mừng Ngày Hiền Mẫu và Gây Quĩ Giúp Quí Thày Du Học Tại Toronto, Canada.

Tối ngày 10/05/2014 lúc 7:00pm có hơn 600 người Công Giáo Việt Nam trong TGP Toronto đếm tham dự tiệc mừng Ngày Hiền Mẫu và Gây Quĩ Giúp Quí Thày từ Việt Nam sang du hoc tại ĐCV cuả TGP Toronto, Canada. Những vị khách đặc biệt đã đến tham dự buổi tiệc mừng này là Đức Cha Vincent Nguyễn Manh Hiếu và một số Quí Cha, Quí Thầy và Quí Sơ đang làm việc mục vụ trong TGP Toronto.

Xem hình

Trong phần mở đầu Cha Giuse Phạm Chương, trưởng ban tổ chức chào mừng Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể Quí Vị Quan Khách đến tham dự buổi tiệc và trình bày về mục đích của buổi tiệc và chúc mừng các Bà Mẹ trong Ngày Hiền Mẫu. Ban tổ chức xin được gửi tặng những Đoá Hồng, biểu tượng cuả yêu thương, đến Các Bà Mẹ sẽ tham dự tiệc. Cha Giuse Trần Tập, chánh xứ GX CTTD VN phát biểu cảm tưởng và làm phép bưã tiệc.

Trong buổi tiệc Đức Cha Vincent ngỏ lời chúc mừng các Bà Mẹ trong Ngày Hiền Mẫu và đồng thời cũng gởi lời chào của ĐHY Thomas Collins TGM Toronto đến với cộng đồng Công Giáo Việt Nam trong TGP. Đức Cha Vincent Hiếu ngỏ lời cảm ơn đến tất cả các ân nhân đã cầu nguyện, giúp đỡ và ủng hộ cho chương trình bảo lãnh một số Thày từ VN sang tu hoc tại ĐCV St. Augustine's Seminary Toronto trong 5 năm qua. Đức Cha đang hy vọng mùa hè năm 2014 sẽ có thêm 2 Thầy từ VN sang tu học tại Toronto.

Đức Ông Tổng Đại Diện Gp Ban Mê Thuột đã qua tham dự Thánh Lễ truyền chức Phó Tế của Thày Giuse Diệu và ngài đại diện cho Đức Cha Gp BMT cảm ơn đến ĐHY, Đức Cha Vincent, Quí Cha và toàn thể giáo dân Công Giáo VN trong TGP Toronto đã giúp đỡ cho GP BMT trong chương trình đào tạo nhân sự.

Như đã biết, các anh chị em trong các Cộng Đoàn Công Giáo VN thuộc TGP Toronto hàng năm đứng ra tổ chức các buổi tiệc này dưới sự hướng dẫn cuả Đức Cha và Quí Cha trong các Cộng Đoàn.

Tín Hữu Trần