Denver (Catholic Online) – Ngày 7 tháng 9, Thượng nghị sĩ Joseph Biden, người do đảng Dân chủ đề cử ra tranh chức phó tổng thống Hoa kỳ, đã được Tom Brokaw phỏng vấn trong chương trình “Meet the Press (Gặp gỡ Báo chí)”. Biden xưng mình là người Công giáo hành đạo. Cũng tương tự như Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trước đây, ông Biden khi trả lời câu hỏi về lập trường của mình liên quan đến Quyền Sống, đã đưa ra những lời bình luận không chính xác và khó hiểu về giáo huấn của Giáo hội Công giáo đối với Quyền Sống.

Ông cũng chứng tỏ thiếu hiểu biết về khoa sinh học, Luật Tự nhiên, sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước, chủ thuyết đa nguyên chân chính, và vai trò đúng đắn của các vị dân cử người Công giáo. Tổng giám mục Charles Chaput và Giám mục James D. Conley, giáo phận Denver, đã công bố một phản hồi gởi tới người Công giáo trong giáo phận. Sau đây là toàn văn:

Người Giữ chức vụ công và Biện luận về Luân lý: Bản thông báo gửi cộng đồng Công giáo vùng bắc Colorado.Gửi giáo dân Công giáo tổng giáo phận Denver:

Khi người Công giáo phục vụ trên sân khấu quốc gia, các hoạt động và phát biểu của họ có tác động trên đức tin của người Công giáo trong cả nước. Do đó, họ phơi bầy cho tín hữu Công giáo địa phương và các giám mục sở tại được xem xét tỉ mỉ và chính đáng về những vấn đề liên quan đến đức tin Công giáo.

Vào năm 2008 này, mặc dầu đài truyền hình NBC không có ý định đó, nhưng chương trình Meet the Press đã trở thành cửa sổ mở ra cho cả nước thấy những biện luận luân lý sai lạc của một số người Công giáo giữ chức vụ công. Ngày 24 tháng 8, bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, tự mô tả là một người Công giáo nhiệt tình hành đạo, trong lúc bảo vệ quan điểm của bà về phá thai “phò chọn lựa”, đã trình bày sai lạc hoàn toàn những giảng huấn Công giáo về vấn đề phá thai trong show truyền hình toàn quốc. Ngày 7 tháng 9, Thượng nghị sĩ Joseph Biden gây thêm tác hại cũng vấn đề này với cùng khán thính giả của Meet the Press.

Thượng nghị sĩ Biden là một con người có thành tích xuất sắc trong lãnh vực phục vụ công cộng. Nhưng điều đó không tha thứ được cho lý luận kém cỏi hoặc sự việc xấu. Khi được hỏi rằng sự sống bắt đầu khi nào, Thượng nghị sĩ Biden nói “đó là một vấn đề cá nhân và riêng tư”. Nhưng trong thực tế, khoa sinh học hiện đại biết chính xác khi nào cuộc sống con người bắt đầu: đó là lúc thụ thai. Tôn giáo không liên quan gì đến vấn đề đó hết. Người ta có thể tranh biện về: khi nào “nhân tính” của một con người bắt đầu – mặc dầu điều đó dẫn chính sách công đi vào những chiều hướng rất nguy hiểm – nhưng không ai còn có thể cho rằng sự bắt đầu của cuộc sống là một vấn đề liên quan đến quan niệm tôn giáo nữa.

Thượng nghị sĩ Biden cũng lẫn lộn về tính chất của chủ thuyết đa nguyên. Chủ nghĩa đa nguyên chân chính phát khởi sự bất đồng lành mạnh và không bạo động, nó cần đến một môi trường, nơi đó con người có niềm tin sẽ tranh đấu một cách tôn trọng nhưng mãnh liệt để thăng tiến niềm tin của họ. Trong cuộc phỏng vấn, Thượng nghị sĩ đưa ra nhận xét rằng những người có quan điểm tôn giáo mạnh mẽ thường bất đồng với cách tiếp cận của Công giáo về vấn đề phá thai. Đúng thực là chúng ta cần công nhận quan điểm của người khác và thỏa hiệp khi cần – nhưng không phải trả giá bằng quyền được sống của một đứa trẻ đang phát triển.

Phá thai là một vấn đề căn cội, nó không giống như vấn đề chính sách nhà đất hoặc giá cả nhiên liệu nhập cảng. Nó luôn luôn liên quan đến chuyện cố ý giết hại một mạng sống vô tội, và lúc nào nó cũng là một lỗi lầm nghiêm trọng. Nếu, như Thượng nghị sĩ Biden nói: “Tôi sẵn sàng chấp nhận rằng cuộc sống bắt đầu lúc hoài thai chỉ là vấn đề thuộc về đức tin” thì ông không những chỉ lầm lẫn về khoa học về cuộc sống mới, mà còn không bảo vệ được sinh mạng vô tội mà ông biết là có đó.

Như Thượng nghị sĩ nói trong cuộc phỏng vấn, ông đã bỏ phiếu chống việc dùng quỹ tài trợ công cộng cho việc phá thai. Thêm vào với thành tích lớn lao của mình, ông cũng ủng hộ thành công việc cấm phá thai từng phần (partial-birth abortions). Nhưng việc ông mạnh mẽ ủng hộ quyết nghị Roe v. Wade năm 1973 của Tối cao Pháp viện cùng với “quyền” sai lạc được phá thai mà quyết định đó bao hàm, không thể được người Công giáo nghiêm chỉnh nào tha thứ. Ủng hộ đạo luật Roe và “quyền chọn lựa” phá thai, chỉ là mặt nạ che dấu bản chất và hành động của việc phá thai.

Roe là một đạo luật tồi tệ. Khi nào nó còn hiện hữu, nó còn ngăn cản không cho vấn đề phá thai được trở lại vị trí chính xác để cho dân chúng Hoa kỳ có thể quyết định dựa trên tranh biện và xây dựng luật pháp một cách công bằng. Trong cuộc phỏng vấn ở chương trình Meet the Press, Thượng nghị sĩ Biden sử dụng một lý luận đã nhàm chán về luân lý mà người Công giáo Mỹ đã nghe suốt 40 năm qua: đó là người Công giáo không thể áp đặt trên cả nước những quan điểm dựa trên tôn giáo. Nhưng việc chống lại nạn phá thai là vấn đề liên quan đến quyền con người, không phải là một quan niệm tôn giáo. Và, trong cương vị một nhà lập pháp, ông Thượng nghị sĩ biết rất rõ rằng mọi đạo luật đều liên quan đến việc áp đặt niềm xác tín của một số người lên một số người khác. Đó là bản chất của luật pháp.

Người Công giáo Hoa kỳ đã tự để cho họ bị ép buộc phải chấp nhận sự phá hủy mỗi năm hơn một triệu sinh mạng đang phát triển của những đứa trẻ chưa ra đời. Những người khác đã áp đặt niềm tin “phò chọn lựa” của họ lên xã hội Mỹ mà không chút ân hận suốt hàng mấy chục năm qua. Nếu chúng ta nhận mình là người Công giáo, là người Công giáo Hoa kỳ, kể cả những viên chức công quyền tự cho mình là người Công giáo, thì cần phải hành động một cách xứng hợp. Chúng ta cần chấm dứt đạo luật Roe và cái kỹ nghệ phá thai buông thả dễ dãi mà nó tạo ra. Nếu không thì, tất cả chúng ta – từ các thượng nghị sĩ và dân biểu, đến những giáo dân Công giáo – đều chẳng những không xứng đáng là người tín hữu và môn đệ (Chúa Kitô), mà còn không xứng đáng là người công dân nữa.

+Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.

Tổng giám mục Denver

+James D. Conley

Giám mục phụ tá Denver