Beirut – Phát ngôn viên Quốc Hội Li Băng, ông Nabih Berri, cho biết hôm 28/12 vừa qua là Quốc Hội nước này đã quyết định hoãn cuộc bầu cử tổng thống đến ngày 12/1/2008. Đây là lần trì hoãn thứ 11. Vì thế, ít người tin rằng đó sẽ là ngày bầu cử tổng thống tại Li Băng.

Phe đa số thân Tây Phương tại Quốc Hội Li Băng và phe thiểu số phò Syria đã đồng ý với nhau về ứng cử viên Michel Suleiman, tư lệnh quân đội, nhưng chưa đồng ý với nhau về cách thức tiến hành cuộc bầu cử và nhân sự trong nội các mới.

Theo hiến pháp Li Băng, tổng thống phải là người Kitô hữu. Ông Michel Suleiman là một Kitô hữu thuộc Công Giáo Marônít. Tuy nhiên, điều 49 quy định rằng tổng thống phải là người đã từ bỏ các chức vụ công quyền trong 2 năm vừa qua. Quốc Hội Li Băng, do đó, muốn có tu chính hiến pháp để bỏ đi điều khoản này hầu ông Michel Suleiman có thể ra tranh cử.

Tuy nhiên, một số nhà chính trị cho rằng điều 74 của hiến pháp cho phép Quốc Hội được quyền chỉ định ông Michel Suleiman làm tổng thống trong hoàn cảnh đất nước không có tổng thống. Được biết, cựu tổng thống Emile Lahoud đã hết nhiệm kỳ ngày 23/11. Quốc Hội Li Băng lẽ ra đã phải bầu ra một tổng thống mới hôm 25/9 vừa qua. Tuy nhiên, các phe phái kèn cựa với nhau đến nay vẫn chưa xong.

Đức Hồng Y Nasrallah Sfeir, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Marônít, đã lên tiếng mong Quốc Hội nước này mau chóng thoát ra khỏi vòng bế tắc hiện nay.