Rome, 20/11/ 07 Tin Công Giáo Thế Giới trích nguồn tin của đài phát thanh Vatican cho biết chính quyền Eritrea ở Phi Châu đang có âm mưu tịch thu tài sản của Giáo Hội Công Giáo ở đây.

Chính quyền Eritrea mới đây loan tin hai nhà truyền giáo người Ý đã bị trục xuất khỏi xứ này. Theo đài phát thanh Vatican, việc trục xuất các nhà truyền giáo nằm trong âm mưu của chính quyền muốn quốc hữu hóa tài sản của Giáo Hội Công Giáo.

Chính quyền Eritrea đã quốc hữu hóa tài sản của Giáo Hội Chính Thống trong quốc gia này.