ĐC Nguyễn Văn Hòa thăm các LM cao niên về hưu
Hôm nay, Đức Cha Chính Phaolô dành thời giờ đi thăm các cha đang nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận, thăm và mừng lễ Bổn mạng Cha Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM. Ngài cũng ghé thăm cha Đamianô Đoàn Văn Lữ đang dưỡng bệnh. Cuối cùng Đức cha Phaolô đã ghé thăm Đại chủng viện Sao Biển. Nhân dịp này các thầy đã chúc mừng bổn mạng Phaolô của Ngài.