ROME 20/12/06 –Nguồn tin của hãng thông tấn Công Giáo Thế Giới (CWN) cho biết một mạng lưới điện toán toàn cầu do hai Linh Mục người Ý điều hành đã ra thông báo sẽ nhận cử hành bí tích Giải Tội Trực Tuyến, Anh ngữ gọi là Online Confession, tức xưng tôi bằng phương tiện Internet.

Hai vị Linh Mục người Italia đó là Gianfranco Poma và Franco Tassone tại giáo phận Padua. Theo mạng lưới điện toán “Xưng Tội Trực Tuyến” đòi hỏi thể thức như sau:

1. Cá nhân muốn xưng tội trên Internet phải gặp một trong hai linh mục trước và những điều gì muốn nói phải ghi trong điện thư (e-mail) để linh mục chuẩn bị.

2. Cá nhân đó phải trả lời cho Linh Mục biết một số câu hỏi liên quan đến tập quán tôn giáo và tình trạng xã hội của mình.

3. Xếp đặt một ngày nhất định để đến nhà thờ gặp trực tiếp Linh Mục để nhận ơn tha tội.

Mạng lưới điện toán của hai Linh mục cũng cho biết xưng tội trên mạng, không được giáo luật cho phép mà phải đích thân đến xưng tội với Linh mục. Mạng lưới cho biết xưng tội trên Internet chỉ có tích cách giúp cá nhân chuẩn bị và làm hẹn với Linh Mục để tránh mất thì giờ đợi chờ.