Kính thưa quý vị và anh chị em,

1. Một số vị hỏi trong những ngày qua chúng tôi có nghỉ Tết không, có gặp “sự cố” gì không vì vào VietCatholic chỉ thấy bài cũ, không thấy bài mới.

Thưa: chúng tôi không nghỉ Tết vì Đức Thánh Cha tông du Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất đúng vào dịp Tết, bao nhiêu bài phải tường thuật nên chúng tôi vẫn làm việc liên tục không nghỉ ngày nào.

Chúng tôi cũng chẳng gặp trục trặc kỹ thuật gì cả.

Nếu quý vị vào VietCatholic xem mà không thấy gì mới hay không thể vào được thì phải làm sao?

Thưa: quý vị và anh chị em có thể nhấn F5 để refresh cái chương trình duyệt Internet (browser).

Nếu vẫn thấy không thay đổi thì có thể thử nhiều địa chỉ khác nhau.

http://vietcatholic.org
http://vietcatholic.net
http://vietcatholicnews.org

2. Khi vào VietCatholic tôi thấy trên màn hình đề chữ Not secure. VietCatholic không an toàn à?

Giao thức phổ biến để truyền dữ liệu từ máy quý vị và anh chị em đến server (tức là đến máy mà quý vị và anh chị em muốn truy nhập vào) là http.

Phương thức truyền tải dữ liệu này dùng văn bản giản đơn (plain text) không được mã hoá. Những ai trên đường truyền từ máy quý vị và anh chị em đến server có thể đọc được dễ dàng. Chính vì thế, nếu quý vị và anh chị em vào một site bằng http thì browser báo là “Not secure” để cảnh giác mình. Nếu quý vị và anh chị em chỉ đơn giản là vào xem thông tin thì chẳng có vấn đề gì.

Nhưng nếu quý vị và anh chị em mua hàng trên Net hay nói chung là thực hiện các công việc phải cho người ta biết những chi tiết cá nhân của mình như credit card, ngày sinh… thì đừng dùng http mà dùng https. Phương thức thứ hai này sẽ mã hóa dữ liệu trên đường chuyền, do đó, an toàn hơn.

Khi vào VietCatholic, quý vị và anh chị em chỉ xem thông tin nên cứ dùng http.

Tuy nhiên, nếu thích thì cứ đánh https://vietcatholic.org. Đây hoàn toàn là nhiệm ý, không nhất thiết phải như vậy.