Việc tra tấn là vô đạo đức và không thể xem nó như là một cách để chống khủng bố

Đó là lời nhận xét của Đức Hồng Y, Chủ Tịch Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình, khi Ngài gặp gỡ với các nhà báo

VATICAN CITY (Zenit.org).- Vị Chủ Tịch của Hội Đồng Công Lý và Hoà Bình của Tòa Thánh nói: việc tra tấn không phải là một hình thức đạo đức để chống lại nạn khủng bố.

Đức Hồng Y Renato Martino đã đưa ra lời nhận định trên ngày hôm qua tại một cuộc họp báo mà Ngài trình bày về bức thông điệp của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2006 sắp tới.

Đức Hồng Y nói: "Tra tấn chính là sự làm nhục một con người, cho dẫu người đó có là ai đi chăng nữa. Vì lý do này mà Giáo Hội không chấp nhận việc tra tấn là một biện pháp cần thiết để moi móc ra sự thật."

Đức Hồng Y cũng còn đề cập tối vấn đề lan tràn vũ khí, bằng cách tố cáo rằng: "việc kiểm soát võ trang hiện vẫn còn lâm vào thế bí, bao gồm cả vũ khí hạn nhân lẫn các vũ khí dân dụng."

Về một chủ đề khác, Đức Hồng Y cho biết thêm là những nước đang phát triển đã và đang vi phạm về những lời hứa mà họ đã đưa ra.

Đức Hồng Y Martino, 73 tuổi, nhắc nhở các quốc gia giàu có hơn về nhu cầu cần phải thực hiện đúng lời hứa của họ là hướng 0.7% tổng sản lượng quốc gia (GDP) vào quỹ phát triển.

Đề cập đến Trung Đông, Ngài nhìn nhận rằng "chúng ta đã hành động rất ít trong việc yêu cầu các chính phủ can thiệp cho nền hòa bình tại vùng Đất Thánh."

Tập trung vào tình hình tại Irắc, Đức Hồng Y cho biết sự hiện diện của các quân đội nước ngoài là cần thiết hòng đảm bảo cho tiến trình dân chủ hóa và việc thành lập ra một chính phủ tự trị tại Irắc. Ngài nói: "Tôi hy vọng rằng, chúng ta gần đạt đến giai đoạn mà chính phủ Irắc có thể tự điều khiển chính mình, và khi điều này xảy ra, thì tôi hy vọng rằng, không còn lý do gì nữa để có sự hiện diện của các quân đội nước ngoài."