Video Đại lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, tại Tổng Giáo Phận Melbourne Ngày Chúa Nhật 19/11/23.

Video

Mời mọi người cùng xem.