Vatican – Thống Kê Giáo Hội Công Giáo năm 2023

Vatican - (Agenzia Fides) - Như mọi năm, nhân dịp Chúa nhật Truyền giáo, năm nay kỷ niệm 97 năm thành lập vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2023, Thông tấn xã Fides đưa ra một số số liệu thống kê được chọn lọc để đưa ra một bức tranh toàn cảnh về Giáo hội truyền giáo trên toàn thế giới.

Các bảng được lấy từ ấn bản mới nhất của «Sách Thống kê của Giáo hội» được xuất bản (cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2021) liên quan đến các thành viên của Giáo hội, cơ cấu Giáo hội, y tế, phúc lợi và giáo dục. Cuối cùng, bức tranh về các giáo khu phụ thuộc vào Bộ Truyền giáo được báo cáo.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, dân số thế giới là 7.785.769.000, tăng 118.633.000 so với năm trước.

Sự gia tăng dân số đã được ghi nhận, ngay cả trong năm nay, ở mọi châu lục ngoại trừ Châu Âu.


Cùng ngày, ngày 31 tháng 12 năm 2021, số người Công Giáo trên thế giới đạt 1.375.852.000 trên tổng mức tăng 16.240.000 so với năm trước. Sự gia tăng ảnh hưởng đến tất cả các châu lục, ngoại trừ Châu Âu (-244.000). Như trước đây, mức tăng được ghi nhận chủ yếu ở Châu Phi (+8.312.000) và ở Châu Mỹ (+6.629.000), tiếp theo là Châu Á (+1.488.000) và Châu Đại Dương (+55.000).

Tỷ lệ người Công Giáo trên thế giới giảm nhẹ (-0,06) so với năm trước đạt 17,67%. Các lục địa có những biến đổi nhỏ.

Tổng số Giám mục trên thế giới giảm 23 vị, xuống còn 5.340. Số lượng giám mục giáo phận giảm (-1) và giám mục dòng (-22). Giám mục giáo phận là 4.155, trong khi Giám mục dòng là 1.185.

Tổng số linh mục trên thế giới giảm xuống còn 407.872 (-2.347). Châu lục ghi nhận mức giảm lớn lại là Châu Âu (-3,632) cũng như Châu Mỹ (-963). Mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+1,518), ở Châu Á (+719) và ở Châu Đại Dương (+11). Linh mục giáo phận trên thế giới giảm 911 vị, đạt tổng số 279.610. Linh mục dòng giảm 1.436 vị, tổng số 128.262.

Các phó tế vĩnh viễn trên thế giới tiếp tục gia tăng, năm nay tăng 541 vị, lên 49.176. Mức tăng cao nhất được ghi nhận ở tất cả các châu lục: Châu Phi (+59), Châu Mỹ (+147), Châu Á (+58), Châu Âu (+268) và Châu Đại Dương (+9).

Các tu sĩ không phải linh mục giảm 795 vị, xuống còn 49.774. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-311), Châu Âu (-599) và Châu Đại Dương (-115). Tăng ở Châu Phi (+205) và ở Châu Á (+25).

Ngay cả trong năm nay, số nữ tu nói chung cũng giảm 10,588 vị, xuống còn 608,958. Mức tăng một lần nữa được ghi nhận ở Châu Phi (+2,275) và Châu Á (+366), giảm ở Châu Âu (-7,804), Châu Mỹ (-5,185) và Châu Đại Dương (–240).

Số lượng Đại chủng sinh, giáo phận và tu sĩ giảm trong năm nay, trên toàn cầu có 1.960 vị, đạt tổng số 109.895. Mức tăng chỉ được ghi nhận ở Châu Phi (+187), giảm ở Châu Mỹ (-744), Châu Á (-514), Châu Âu (-888) và Châu Đại Dương (-1). Tổng số tiểu chủng sinh, giáo phận và tu sĩ năm nay tăng thêm 316 vị lên 95.714. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-372), Châu Á (-1.216), Châu Âu (-144) và Châu Đại Dương (-5) trong khi mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+2.053).

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo Hội Công Giáo điều hành 74.368 trường mẫu giáo với số 7.565.095 học sinh; 100.939 trường tiểu học với 34.699.835 học sinh; 49.868 trường Trung học với 19.485.023 học sinh. Giáo hội cũng trông coi 2.483.406 sinh viên kỹ thuật và 3.925.325 sinh viên đại học.

Các tổ chức y tế, từ thiện và hỗ trợ trên thế giới do Giáo Hội Công Giáo quản lý: 5.405 bệnh viện, 14.205 trạm xá, 567 bệnh viện cùi, 15.276 viện dưỡng lão, bệnh mãn tính và khuyết tật, 9.703 trại trẻ mồ côi, 10.567 trường mẫu giáo, 10.604 trung tâm tư vấn hôn nhân, 3.287 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 35.529 cơ sở loại hình khác.

Các giới hạn Giáo hội phụ thuộc vào Bộ Truyền giáo là 1.121 trung tâm. Hầu hết các giáo phận được ủy thác cho Bộ là ở Châu Phi (523) và Châu Á (481), tiếp theo là Châu Mỹ (71) và Châu Đại Dương (46). (Theo thống kê của Agenzia Fides, 22/10/2023)