Đức Hồng Y Thánh Địa kêu mời giới trẻ hãy cầu nguyện cho chiến tranh mau chấm dứt

(Aleteia - Ryan Rodrick Beiler)

Đức Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, Pierbattista Pizzaballa chia sẻ rằng dù lời cầu nguyện không thay đổi được tình hình, nhưng có thể mang sự hiện diện của Chúa Giêsu vào trong cuộc sống chúng ta.

Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, người đầu tiên đưa ra lời kêu gọi một ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình ở Thánh Địa, đã gửi ra một thông điệp đặc biệt cho giới trẻ Palestine về tầm quan trọng của việc cầu nguyện lúc này.

Đức Hồng Y Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, người chịu trách nhiệm về Giáo Hội Công Giáo Latinh ở Israel, Lãnh thổ Palestine, Jordan và Síp, cho biết trong một thông điệp video rằng trong những thời điểm khó khăn, mọi người muốn được biết ai đó đang ở gần họ. Ngài nói, nếu các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện trên thế giới, thì lời cầu nguyện là “công cụ” mang Ngài đến gần chúng ta và “làm cho chúng ta đến gần Chúa”.

“Dẫu cho việc Cầu nguyện không thay đổi được tình trạng khủng khiếp hiện nay,” Đức Hồng Y tiếp tục, “nhưng nó mang lại ánh sáng cho trái tim và đôi mắt của chúng ta để nhìn thấy tình huống này không phải bằng lòng hận thù mà với tình người và tinh thần Kitô hữu, hãy nhìn sự kiện này bằng một trái tim, bất chấp tất cả, chúng ta vẫn còn hy vọng.”

Ngài nói rằng hiện nay, khi “chúng ta đang sống những ngày rất khó khăn và khủng khiếp của hận thù, bạo lực và chiến tranh”, các Kitô hữu ở Thánh Địa “cần phải hiệp nhất trong lời cầu nguyện”.

Đức Hồng Y Pizzaballa mới được tấn phong Hồng Y vài ngày, trong công nghị ngày 30 tháng 9, và đang du hành tại quê hương nước Ý của ngài, khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Ngài kêu gọi tổ chức ngày cầu nguyện cùng với các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác ở Thánh Địa. ĐHY cũng cho biết sẵn sàng đánh đổi điều kiện nào Hamas đòi hỏi để các em bị bắt làm con tim được thả ra.