Mừng 20 Năm Hồng Ân Thánh Chức Lm Chánh Xứ Giuse Victor Đinh Toàn.

Giáo Xứ La Vang Fresno, CaliforniaXem Hình