THÁNH GIA LÀ NHÀ 333

Gia đình Thánh Gia có 3 Đấng: Đức Mẹ, Thánh Giuse, Chúa Giêsu. Phúc Âm kể chuyện Đức Mẹ và Thánh Giuse sau 3 ngày tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ. Chúa Giêsu phát triển toàn diện 3 lĩnh vực thể, trí, tâm. Thế nên xin chia sẻ Thánh Gia là nhà 333.

1. Nhà 3C. Thánh Gia là nhà 3C: Cậy Chúa, Cùng nhau, Chăm con.

- Cậy Chúa. Cả nhà hàng năm siêng năng sốt sáng đi hành hương đền thờ Giêrusalem. Cả nhà luôn mau mắn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa. Cả nhà đặt Chúa trên hết.

- Cùng nhau. Vợ chồng cùng nhau lên đền thờ, cùng nhau đi tìm con chứ không đổ tội trách móc nhau. Gia đình trải qua vui buồn sướng khổ đều cùng có nhau.

- Chăm con. Vợ chồng dẫn con lên đền thờ, tìm con, hỏi con, nghe con, dạy con, chăm sóc con trẻ Giêsu phát triển toàn diện 3 lãnh vực thể, trí, tâm.

2. Người 3T. Bài Phúc Âm kết luận: “Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.” Trẻ Giêsu phát triển toàn diện 3T.

- Thể lý. Nhà nghèo mà trẻ Giêsu ngày thêm cao lớn chứng tỏ được ăn uống, chăm sóc đầy đủ.

- Trí tuệ. Ngày thêm khôn ngoan, chứ chẳng phải có lớn mà không có khôn.

- Tâm hồn. Ngày thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Như thế cả tâm linh tin tưởng vào Thiên Chúa lẫn tâm lý tình cảm với người ta đều vẹn cả đôi đàng.

Quả thật, Thánh Gia đích thực là nhà cho mọi gia đình noi theo. Lạy Thánh Gia 3 Đấng, cầu cho chúng con. Amen.