45. NGHÊ THÁI CƯỜI NHAU

Một hôm, Nghê Tử Mộc nói với Thái Bổ Đình:

- “Tại sao Chu Hy (1) lại viết chú giải như thế này: ‘Thái là con rùa lớn?”

Thái Bổ Đình nói:

- “Cái đó có gì là lạ chứ, cũng giống như ông ta viết nơi mục chú giải “Nghê là thằng con nít” đó sao”.

(Minh Tề Tiểu Thức)

Suy tư 45:

Thời xưa cũng như thời nay, có những lúc người ta lấy tên của nhau ra để chế nhạo nhau, và có khi đâm chém nhau cũng chỉ vì đối phương lấy tên húy của cha mẹ ra mà chửi, mà nhạo báng.

Có người nghe đến tên của người khác thì tức tối trong lòng, đó là những người có tâm hồn ghen ghét; có người nghe đến tên của thần tượng mình, thì vui mừng hớn hở và nói thao thao về người ấy cho mọi người nghe; lại có người ngày đêm mơ tưởng đến tên của người mình yêu.v.v...

Tất cả những cái tên của con người không làm cho người khác được sống lâu trường thọ, cũng không cứu thoát con người khỏi tội lỗi và cơn cám dỗ của ma quỷ. Chỉ có tên của Đức Chúa Giê-su Ki-tô mới làm cho thế gian được cứu độ, chỉ có tên của Đức Chúa Giê-su Ki-tô mới làm cho những ai tin vào Ngài được sự bình an và sự sống đời đời...

Vậy mà có một vài người Ki-tô hữu coi tên của Đức Chúa Giê-su như là củ sắn củ khoai, dùng tên của Ngài để thề thốt, để chửi nhau, để vu oan giá họa cho người khác. Tội phạm thánh này sẽ làm cho họ dần dần mất đức tin vào ơn cứu độ của Ngài.

Hãy cung kính cúi đầu khi nghe danh thánh “Giê-su Ki-tô”.

(1) Đại sư Nho học đời Tống.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info