20. Khi con đang căm giận than trách thì con vẫn còn đang thuận theo dục tình, không khắc trị tình cảm lệch lạc và lòng đầy tư dục.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info