44. CHỈ THIẾU MỘT TÍ MÀ KHÔNG THÀNH

Một hôm, họ Lăng nhặt được một cái ống tiêu, bèn cầm đi hỏi bạn bè:

- “Ống tiêu này tốt không?”

Bạn bè nói:

- “Tốt thì tốt, nhưng đáng tiếc nó không được liệt vào ba loại tài nghệ, nên không thể cho là quý”.

Họ Lăng nói:

- “Như thế nào mới được gọi là tài nghệ?”

Bạn bè nói:

- “Sáng sớm anh trèo lên trên đình nhà, lợi dụng lúc mặt trời xuất hiện thì đối diện với nó tay cầm ống tiêu, mười ngày sau thì có thể thu hút được tinh hoa của nó”.

Cách mười ngày sau bạn bè lại dạy anh ta:

- “Được khí trời rồi thì còn phải được khí đất nữa, lấy ống tiêu ngâm trong giếng bảy ngày, và để được nhân khí thì lấy ống tiêu bỏ trong hạ thể của phụ nữ ba ngày”.

Sau khi họ Lăng đem ống tiêu bỏ trong giếng bảy ngày thì nghĩ rằng, trong nhà có một bà già dễ dàng xử trí chuyện này, bèn lặng lẽ đi đến bên giường vén mùng và bỏ cái ống tiêu vào, nhưng nào ngờ, bà già phát giác được thì hét to lên.

Phu nhân tỉnh dậy, ngồi lên tra hỏi rồi lấy ống tiêu bẻ gãy, họ Lăng cau có mặt mày nói:

- “A, đây là vì thiếu một tí mà không thành việc lớn”.

(Minh Tề Tiểu Thức)

Suy tư 44:

Ống tiêu đạt tiêu chuẩn, nghệ nhân thổi tiêu tài hoa điêu luyện, thì đã đạt đến tài nghệ rồi, cần gì phải nghe lời bạn bè mà mang họa, đúng là vì thiếu một tí cân nhắc nên vợ con nghi ngờ, thân bại danh liệt.

Từ tốt qua xấu chỉ cách nhau có một tý xíu mà thôi.

Có người hôm qua là người làm ăn lương thiện, hôm nay họ trở thành người giàu có gian xảo: họ thiếu một tý lương tâm.

Có người hôm qua rất dễ thương đáng mến, hôm nay họ vênh váo kênh kiệu với anh em: họ thiếu một tý nhân đức khiêm nhường.

Có người khi chưa được đổi tên “linh mục” thì đơn sơ, hòa đồng với mọi người, khi được gọi là linh mục rồi thì trở nên xa cách với mọi người, kiểu cách với tha nhân: họ thiếu một tý tinh thần tu đức và cầu nguyện.

Đời sống tâm linh có khi thiếu một tý mà mất tất cả, tuy một tí nhưng rất quan trọng, đó chính là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info