Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Không riêng gì giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, một khi mang danh hiệu Kitô Hữu - là Chúa Kitô thứ hai - chúng ta là những chiến sĩ của Chúa Kitô. Tất nhiên chiến sĩ phải vâng nghe vị tướng lãnh chỉ huy. Là người chiến sĩ của Chúa Kitô bước theo chân Thầy trên đường công lý, hòa bình và tích cực rao giảng Nước Trời.

Hôm nay, Chúa mời những chiến sĩ của Ngài nghỉ ngơi lấy sức, tìm nơi thanh vắng để nội tâm chiêm niệm kết hiệp với Thiên Chúa Cha trọn vẹn hơn. Đời sống của người chiến sĩ Chúa Kitô luôn quên mình để gặp gỡ tha nhân sau khi đã kết hiệp mật thiết với Chúa. Nếu được như thế, thì Nước của Chúa Kitô sẽ thực sự được rao giảng và sẽ có nhiều người chiến sĩ khác sẽ được biết vị lãnh đạo của chúng ta và họ sẽ gia nhập vào đội quân phục vụ dưới bóng cờ thánh giá của Chúa Kitô.

Với những tưởng chuẩn bị, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Chúa hứa ban cho dân Dothái những vị thủ lãnh để chăn dắt đàn chiên theo ý Đấng đã sai họ đến. Đó là Thiên Chúa.

TRƯỚC BÀI II:
Theo như thánh Phaolô: Phép rửa tội đã liên kết chúng ta lại gần nhau và từ khởi điểm nầy, thánh nhân mời gọi chúng ta sống yêu thương đùm bọc nhau.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Sau những giây phút lao nhọc và giảng dạy, Chúa và các tông đồ tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nhưng dân chúng vẫn tiếp tục vây quanh các ngài. Chúa động lòng thương. Đời sống của người chiến sĩ Phúc Âm luôn bắt chước Thầy Chí Thánh luôn hăng say trong việc tông đồ.Lời Nguyện Giáo Dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Qua bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã động lòng trắc ẩn. Ngài sánh vì Dân Dothái như đàn chiên không có người chăm sóc. Chúng ta đang thuộc về đàn chiên của Chúa, giờ đây dâng lên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Còn nhiều chiên chưa thuộc về đàn của Giáo Hội Công Giáo Lữ Hành, xin quy tụ về một đàn chiên duy nhất, sống hiệp nhất với Vị Thủ Lãnh Giáo Hội trần gian là Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Kitô hữu, luôn biết lắng nghe tiếng của các vị chủ chăn trong Giáo Hội, trong việc tuân phục quyền giáo huấn của các Ngài, trong những vấn đề đức tin và luân lý. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta là những chiến sĩ của Chúa Kitô, biết hăng say rao giảng Tin Mừng, đem nhiều anh chị em về cùng một nguồn Chân - Thiện - Mỹ là chính Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các em đang dọn mình xưng tội và rước lễ lần đầu: với sự giúp đỡ của Giảng Viên Giáo Lý, các em sẽ được đầy ân sủng để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời…. đặc biệt những nạn nhân của Covid-19, Delta… được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, cùng liên kết với nhau trong những lời nguyện, hợp nhau trong cùng một hiến tế dâng lên trước tôn nhan Chúa, xin Chúa vui nhận những lời cầu xin của chúng con như lễ vật tiến dâng trên bàn thánh là chính Chúa Kitô Con Một Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.