Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,

Hôm nay, chúng ta theo chân Chúa Kitô về thăm quê hương của Ngài là thôn Nazarét. Nhân ngày lễ nghỉ - ngày Chủ Nhật của chúng ta hôm nay - Chúa đến hội đường Dothái để làm trọn bổn phận như luật dạy đối với Giavê.

Dịp nầy, Ngài đã giảng dạy và làm một vài phép lạ cứu giúp người đồng hương... Nhưng người đồng hương đã cứng lòng, không tin vào những phép lạ của Ngài làm, cũng như những lời Ngài rao giảng, họ đã làm Ngài tổn thương, họ vấp phạm đến Ngài và cha mẹ của Ngài nữa.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn quảng đại, đón nhận những kỳ công của Thiên Chúa thực hiện nơi những anh chị em sống xung quanh. Qua những khám phá nầy, chúng ta sẽ tô điểm trần gian đang sống bằng nhiều bài ca tạ ơn Thiên Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:

Chúa sai tiên tri Êzêkiel đến cùng dân Dothái, nhắc nhở họ về lời giao ước của cha ông xưa... Họ đã nghe lời ông nhắc nhở cũng như lời ông rao giảng.

TRƯỚC BÀI II:

Trong sự yếu đuối của thân xác, thánh Phaolô cảm thấy mạnh trong sụ tín thác vào ơn Chúa. Nói cách khác, với sự trợ lực của ơn thánh Chúa, chúng ta đủ sức để vững tiến trên đường đời.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:

Đôi lúc vô tình hay hữu ý, chúng ta làm giảm đi những uy tín cá nhân hay đoàn thể bằng những câu nói, những sự phê phán. Hãy để Thánh Linh đặt vào miệng lưỡi của chúng ta những than hồng của lửa yêu mến, thômg cảm và thứ tha.

Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,

Hiệp nhau đây mỗi ngày Chủ Nhật, chúng ta cùng chia sẻ tình yêu trong sự lắng nghe Lời Chúa và nhận Bánh Thánh Thể. Chúng ta cầu xin Chúa, cho việc gặp gỡ nầy, ban cho chúng ta sự thông cảm và yêu thương:

1. Xin Chúa chúc lành cho Giáo Hội hoàn vũ: Đức Thánh Cha Phanxicô và các phẩm trật trong Giáo Hội, để Các Ngài được đầy tràn ơn thánh điều khiển con thuyền của Giáo Hội trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các linh mục của Chúa, họ là những Kitô Thứ Hai đang phục vụ Cộng Đoàn dân Chúa đó đây, được nhận lãnh từ dân Chúa sự nâng đỡ tinh thần, để các ngài hăng say phục vụ Chúa hơn trong việc ban phát ơn thánh. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.3. Xin cho cầu nguyện cho thanh niên thiếu nữ, biết lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng của Chúa, để đáp lại tiếng gọi của trời cao, sống đời hiến dâng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.4. Xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra những kỳ công của Thiên Chúa, thực hiện nơi anh chị em xung quanh. Để mỗi ngày, chúng ta càng nhận thức rõ ràng hơn, sự hiện diện của Chúa nơi mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ Chúa đã qua đời, những linh hồn chúng ta phải nhớ đến trong các thánh lễ tuần nầy. Đặc biệt là những nạn nhân của Covid-19 trên toàn thế giới… Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con biết khám phá ra kho tàng ơn thánh Chúa, chứa đựng trong tâm hồn. Đồng thời cũng khám phá ra, kho tàng đó nơi anh chị em. Vì tất cả đều là cái của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.