Ước tính có khoảng 19,008 phó tế vĩnh viễn đang phục vụ tại các giáo phận của Hoa Kỳ, nơi chiếm 6% dân số Công Giáo trên thế giới, theo một cuộc khảo sát được Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Cho Các Hoạt Động Tông Đồ thực hiện cho Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Vào tháng 3, Vatican báo cáo rằng có 48,238 phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới. Như thế, số phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ chiếm 39.4% tổng số phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới.

Số lượng các phó tế vĩnh viễn đang gia tăng trên toàn thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ trong năm 2020, số vị nghỉ hưu và tử vong vượt quá số lượng được phong chức ở Hoa Kỳ.

“Trong năm dương lịch 2020, 587 tân phó tế vĩnh viễn đã được tấn phong tại các tổng giáo phận và giáo phận tại Mỹ. Đồng thời, có 410 phó tế đã nghỉ hưu và 378 phó tế khác qua đời”.

Trong khi đó “số lượng các phó tế vĩnh viễn được báo cáo trên toàn thế giới đã tăng 1.5% so với năm trước. Phần lớn, lên đến 97%, các phó tế vĩnh viễn trên thế giới sống ở Mỹ Châu và Âu Châu”.
Source:Catholic World News