Một công trình của lòng biết ơn các vị Mục tử suốt đời hiến thân phục vụ dân Chúa và Giáo Hội, khi già yếu bệnh tật cần có nơi nghĩ dưỡng, là nơi các Linh mục cầu nguyện cho Giáo Hội và cho các Ân nhân, nơi diện đối diện với Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa tỏ Lòng Thương Xót….. đó là Nhà Hưu dưỡng các Linh mục của Giáo phận.

Lúc 9 giờ ngày 4 / 12 / 2020, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã Chủ sự Thánh Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận, tại “ Vườn An Bình” thuộc khu C của Trung tâm mục vụ Giáo phận Đà Nẵng. Cùng đồng tế, có Đức Cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Bản- Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam- Giám mục Giáo phận Ban mê thuột, Quý Cha của Giáo Phận Đà Nẵng và nhiều Giáo phận khác.

Xem hình

Nhà hưu dưỡng được khởi công xây dựng ngày 1 / 5 / 2019 đến nay, còn vài hạng mục hoàn thiện nhỏ để đưa vào sử dụng, gồm 2 khối nhà 5 tầng có Nhà nguyện, Hội trường, sân vườn thư giãn và nhiều phòng đẹp thoáng, rất tốt cho tĩnh dưỡng của các Linh mục.

Hiệp dâng Thánh lễ, Đức Cha Giuse Chủ tế và Cộng Đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, ngợi khen Đức Mẹ Trà Kiệu, Chân Phước An-rê Phú Yên và cám ơn nhau. Đức Cha đã giới thiệu với Cộng đoàn về sự hiện diện của Đức Giám Mục Ban mê thuột, Giám Tỉnh Dòng Thánh Phaolô Hà Nội và Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, Quý Linh mục và Tu sĩ của nhiều Giáo phận, Quý Lãnh đạo Chính Quyền các cấp, Quý Ân nhân Thân nhân …. Một niềm vui lan tỏa với lòng tri ân cảm mến của tất cả thành phần dân Chúa trong Cộng đoàn Giáo phận Đà Nẵng đối với Đức Giám Mục Giáo phận Ban mê thuột và những Người Đức Cha Giuse giới thiệu.

Đức Cha Giuse nói lên sự hiệp nhất trong Đức tin sẻ chia, sự lan tỏa tình yêu với lời cầu nguyện, sự đỡ nâng cộng tác của người Cấp phép, người xây dựng, sự đồng hành chia sẻ của Ân nhân Thân nhân khắp nơi và sự chung tay của mỗi thành viên cộng đoàn dân Chúa Giáo phận là những lời tạ ơn đẹp nhất, là yếu tố làm cho sự phát triển của Giáo Hội. Đức Cha cũng nói đến những hạn chế và cách ly của dịch bệnh cũng làm cho dân Chúa Giáo phận không được gặp để tỏ lòng tri ân với nhiều Ân nhân ở xa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại diện đã sơ lược việc xây dựng Nhà Hưu Dưỡng, nhiều khó khăn do dịch bệnh bão lũ đến nay tạm hoàn thành. Cha Tổng Đại diện và Cộng đoàn rất xúc động với lòng biết ơn Đức Giám Mục Giáo phận. Từ ngày mới nhận Giáo phận Đà Nẵng (12/4/2016) Đức Cha đã lo lắng, đi đến nhiều nơi trong Nước và Nước ngoài để tiếp xúc với Quý cấp, quý Ân nhân thân nhân…. Và kết quả là Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận được hoàn thành, quá sức mong đợi, mơ ước bao đời, một điều ước ao của dân Chúa được thỏa lòng. Một lần nữa, Cha cũng cám ơn các Ban Ngành, các công ty, Ân nhân thân nhân và tất cả mọi người bằng nhiều cách thức khác nhau cộng tác, chia sẻ, nâng đỡ Giáo phận Đà Nẵng, để có được ngôi nhà của tình Chúa và tình người.

Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin Đức Mẹ Trà Kiệu và Chân Phước An-rê Phú Yên bao bọc chuyển cầu, ban muôn ơn lành cho Quý Đức Cha, Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân thân nhân và những người làm ơn cho Giáo phận Chúng con, đã cùng với Cộng đoàn Chúng con làm nên dấu ấn nghĩa cử tri ân các Linh mục của Chúa, của Giáo Hội, của mỗi Tỉn hữu…. sau một đời các Linh mục hy sinh vất vả để nuôi dưỡng và phát triển Đức tin nơi mỗi người chúng con.

Tô-ma Trương Văn Ân