Các nhà lãnh đạo Công Giáo ở Hoa Kỳ đã hoan nghênh tin tức cho biết một trong những nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới đã quyết định ngừng sử dụng vắc-xin bại liệt có nguồn gốc từ dòng tế bào của các bào thai đã phá thai.

Thay vào đó, Sanofi-Pasteur sẽ sử dụng một dòng tế bào động vật phù hợp với luân lý để sản xuất vắc xin bại liệt của mình. Công ty này là một trong số ba nhà sản xuất vắc xin lớn nhất trên toàn cầu, cũng đã cam kết phát triển vắc xin COVID-19 không sử dụng dòng tế bào từ việc phá thai.

Ông Greg Schleppenbach, phó Ban Thư ký Các hoạt động phò sinh của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết “FDA gần đây đã chấp thuận yêu cầu của Sanofi-Pasteur để chuyển từ sử dụng dòng tế bào của các bào thai bị phá thai sang sử dụng tế bào động vật trong dây chuyền sản xuất vắc xintrị bại liệt Pentacel và Quadracel.”

Sanofi-Pasteur cũng đã thông báo rằng họ sẽ không còn sản xuất vắc-xin bại liệt độc lập, Poliovax, được tạo ra từ cùng một dòng tế bào các bào thai bị phá thai. Thay vào đó, họ sẽ giữ lại một loại vắc-xin độc lập khác, IPOL, được phát triển hợp đạo đức.”

Ông Schleppenbach cho biết: “Hơn nữa, nỗ lực không ngừng của Sanofi-Pasteur để phát triển vắc-xin COVID-19 cũng không dựa vào các dòng tế bào có liên quan đến phá thai”

Trong nhiều năm, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã không ngừng bày tỏ những lo ngại về đạo đức đã được đặt ra về việc phát triển một số loại vắc-xin với các dòng tế bào được tạo ra từ tế bào của những đứa trẻ bị phá thai.


Source:Catholic News Agency