VATICAN – Cha Phaolô Phan văn Hiền, nguyên là thư ký Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn văn Thuận, mới đây vào ngày 11-10-2002 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tưởng thưởng danh xưng Đức Ông (Monsignor).

<-- Hình Đức ông Hiền với Đức Cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận
Cha Hiền là một trong những nghĩa tử của Đức Cố Hồng Y, trong thời gian Đức Hồng Y bị cầm tù cha Hiền thường thăm viếng và tiếp tế đồ đạc cần thiết.

Rồi đến năm 1994 khi Đức Cố Hồng Y được bổ nhiệm là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Công Lý và Hoà Bình của Vatican, thì cha Hiền cũng là người tình nguyện về đó sống bên cạnh Đức Cố Hồng Y và giúp đỡ và săn sóc cho Ngài.

VietCatholic xin chúc mừng tân Đức Ông Phan văn Hiền và cầu chúc mọi sự tốt đẹp, nhất là niềm an bình và nghị lực trong môi trường mới.