HƯƠNG SEN
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Hương sen thơm ngát ngọt ngào
Khiến cho ong cũng lạc vào diệu hương.
(bt)