SACRUM COR IESU

Người môn đệ tựa đầu vào ngực
Là Gioan nhất mực yêu Thầy (Ga 13,23)
Thánh Tâm thổn thức đêm ngày
Cứu nhân độ thế, chết thay nhân trần.

Trên Núi Sọ lính canh lấy giáo
Đâm vào tim, huyết máu tuôn trào (Ga 19,34)
Đền thay tội lỗi chất cao
Tình yêu Thiên Chúa dạt dào đắm say (Rom 3,26)

Thánh Tâm Chúa tràn đầy nhân đức (Heb 1,9)
Là đức tin, tăng sức cậy trông
Ta yêu Thiên Chúa hết lòng (1)
Thương yêu nhân thế, đại đồng đệ huynh.

Thánh Tâm Chúa tận tình an ủi (Cor 1,3)
Bao bệnh nhân khổ luỵ đêm ngày
Và người già yếu hao gầy
Những ai thiếu thốn miệt mài kiếm cơm.

Thánh Tâm Chúa phước ơn sống lại (1Ga1,2)
Cho hồn con tươi mát phục sinh
Trái tim thương xót tận tình
Tấm lòng bác ái có mình có ta.

Thánh Tâm Chúa hải hà thương xót
Là Ngôi Hai Con Một giáng trần
Con nay thống hối ăn năn
Cứu con thoát lửa trầm luân đời đời.

Thánh Tâm Chúa Ngôi Lời nhập thể
Tháng sáu này trần thế tôn vinh
Danh Cha cả sáng Thiên đình
Nước Cha trị đến hành trình đức tin.

Thánh Tâm Chúa con tim Giáo Xứ
Cả cộng đoàn thao thức cầu xin
Nào cùng củng cố đức tin
Giúp nhau sống đạo quang vinh sáng ngời.


---
(1) Ba nhân đức đối thần (les 3 vertus théologales) :
Tin, Cậy, Mến.