Một phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin sẽ gặp các chủ tịch Ủy ban Giáo lý thuộc các Hội Đồng Giám Mục Châu Á vào ngày 15-18 tháng giêng tại Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan ở Bangkok, Thái Lan.

Cuộc gặp gỡ ờ Thái Lan “biểu lộ mong muốn của Bộ Giáo lý Đức tin hỗ trợ các Hội Đồng Giám Mục địa phương trong trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ giáo lý đức tin, xem xét những thách thức cụ thể đối với lục địa châu Á ngày nay.

Phái đoàn sẽ được lãnh đạo bởi Đức Hồng Y Bộ trưởng Luis F. Ladaria, S.I., và Đức Tổng Giám mục Thư ký J. Augustine Di Noia, O.P.

Khi thông báo về sự kiện này, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã trích dẫn một hướng dẫn ngày 23 tháng 2 năm 1967, theo đó, Bộ Giáo lý Đức tin, theo lệnh của Thánh Giáo hoàng Phao-lô 6, đã yêu cầu Hội đồng Giám mục thành lập Ủy ban Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục của họ, như một cơ quan tư vấn để hỗ trợ họ và các cá nhân giám mục, trong mối quan tâm của họ đối với đức tin và luân lý.

Trong một số tình huống có thể khó khăn, nhiệm vụ mục vụ thiết yếu này có thể được thực hiện bởi một Ủy ban khác, hoặc bởi một giám mục duy nhất theo dõi các vấn đề giáo lý với sự chú ý đặc biệt.

Để tăng cường sự hợp tác giữa Bộ Giáo lý Đức tin và Ủy ban Giáo lý của các Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã quyết định vào năm 1982 rằng các chủ tịch của các Ủy ban như vậy sẽ gặp nhau định kỳ ở cấp lục địa.

Một trong những đặc điểm ban đầu của các cuộc họp này nằm ở chỗ, các Bề trên của Bộ Giáo lý Đức tin đi đến các châu lục khác nhau, do đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các pháp lý địa phương và khu vực, và trách nhiệm của họ trong việc giải quyết các vấn đề giáo lý.

Các cuộc họp đầu tiên trong số này diễn ra ở Châu Mỹ La tinh, ở Bogotá (1984); và những cuộc họp tiếp theo ở Kinshasa, Châu Phi (1987); Vienna, Châu u (1989); Hồng Kông, Châu Á (1993); Guadalajara, Mỹ Latinh (1996) và San Francisco, Bắc Mỹ (1999). Trong thời gian gần đây, các cuộc họp diễn ra ở Dar es Salaam, Châu Phi (2009) và Eszterermo-Budapest, Châu u (2015).

Hiện nay, một cuộc họp mới cùng loại đã được chuẩn bị cho châu Á. với sự cộng tác của Chủ tịch Liên đoàn các Giám mục Châu Á (FABC),

Một sự kiện như vậy thể hiện mong muốn của Bộ Giáo lý Đức tin để hỗ trợ các Giám mục địa phương trong trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ giáo lý đức tin, xem xét những thách thức cụ thể đối với lục địa châu Á ngày nay.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP