Sau tròn một tháng mà hằng đêm cộng đoàn sum họp tại từng gia đình trong giáo xứ để dâng lên Mẹ tràng hoa Mân Côi, vâng theo lời dạy bảo của Mẹ: “Hãy siêng năng lần hạt”. Tối 31 tháng 5, kết thúc tháng Hoa mà Giáo hội dành riêng để kính nhớ Mẹ, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam tổ chức Thánh lễ tại Hang đá Đức Mẹ để kính nhớ biến cố Mẹ đi thăm viếng bà Elizabet, đồng thời dâng lên Mẹ những lẵng hoa tươi thắm nhất để tỏ lòng hiếu thảo của đoàn con của Mẹ.

Xem Hình

Trước khi đi vào Thánh lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Quản xứ Chính tòa đã long trọng làm phép pho tượng Lòng Chúa Thương xót. Đồng thời Ngài cũng thay mặt Giáo xứ và Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót giáo xứ Phủ Cam cảm ơn vị ân nhân rất sung kính Lòng Chúa thương xót đã dâng cúng pho tượng mà cho đến bây giờ ngài vẫn chưa biết tên.

Thánh lễ đồng tế với sự tham dự của rất đông người, thể hiện tấm lòng yêu mến người Mẹ nhân lành, Mẹ của lòng thương xót. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Antôn chủ tế đã nhắn nhủ cộng đoàn:

Sứ vụ đầu tiên của Mẹ trong việc cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu chính là đem niềm vui cưu mang Chúa Giê su đến với người chị họ, có nghĩa là đem đến với một gia đình. Cũng như trên đồi Can vê, dưới chân Thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó cho Mẹ làm mẹ của Gioan, trong vai trò đó Mẹ là mẹ của cả nhân loại. Lời ca ngợi của bà Elizabet đối Mẹ là sự mặc khải của Chúa Thánh thần tỏ cho biết Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu thế. Mẹ không tự hào vì đã mang thai con Thiên Chúa mà Mẹ mang niềm vui đó đến với mọi người trong tinh thần phục vụ một cách khiêm hạ: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền.” Như hôm nay, Mẹ đến với chúng ta sau một tháng Mẹ đã hiện diện trong từng gia đình. Mẹ đã mang lại tình yêu thương và nối kết mọi gia đình, giữa mọi người với nhau, Mẹ đã làm cho mọi người không còn hờn giận nhau.

Cũng vậy, do lòng yêu mến Chúa Giêsu Lòng Chúa thương xót, hình ảnh này đã mang lại rất nhiều ơn hoán cải, do đó một vị ân nhân đã âm thầm dâng cúng pho tượng Lòng Chúa thương xót mà cho đến bây giờ ngài cũng vẫn không biết tên người dâng cũng là ai, họ làm việc này với một tấm lòng khiêm tốn và phục vụ. Thể hiện lòng Chúa thương xót là nhận ra tương quan của mình với lòng Chúa thương xót, là tương quan của một con người tội lỗi với Đấng giàu lòng thương xót.

Hằng ngày chúng ta đến đây để dâng lên lời kinh ca tụng Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ và cứu giúp chúng ta, nhưng Mẹ không phải là người cứu chúng ta mà Mẹ dẫn đưa chúng ta đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, các em thiếu nhi và các đôi vợ chồng trẻ đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ, dâng lên Mẹ những lẵng hoa tươi thắm muôn sắc muôn màu để tỏ lòng kính yêu đối với Mẹ. Năm nay là năm mục vụ “Đồng hành cùng Gia đình trẻ”, những đôi vợ chồng trẻ đại diện cho tất cả những gia đình trẻ trong giáo xứ cầu xin Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ trong bước đường đời đầy chông gai và cám dỗ.

Sau đó, Cha Quản xứ mời gọi mọi người cùng nhau tiếp tục dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân Côi, xin Mẹ dìu dắt mỗi một người, mỗi một gia đình trong giáo xứ biết luôn khiêm tốn phục vụ trong tinh thần yêu thương như Mẹ đã yêu thương và phục vụ.

Trương Trí