ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, không với ý nghĩa Ngài lìa xa chúng ta nhưng Ngài không lệ thuộc vào một nhóm người, nhưng Ngài vẫn hiện diện với những ai chấp nhận Ngài. Giáo Hội, qua Chúa Thánh Thần hoạt động, tiếp tục công việc rao gỉảng Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã bắt đầu và làm chứng tá Ngài vẫn hiện hữu. Trong thánh lễ, chúng ta lắng nghe Lời Ngài và được nuôi bằng chính Mình và Máu Ngài.

Lễ Thăng Thiên là lễ của niềm vui và hy vọng cho mỗi người trong chúng ta bằng chính cuộc sống chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh qua việc rao giảng Tin Mừng Sống Lại của Đấng đã phục sinh và thăng thiên. Mừng lễ Chúa Giêsu thăng thiên, chúng ta dường như được Giáo Hội Mẹ Thánh lữ hành nhắc nhở: Chúa Kitô khi hoàn tất chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó thì Ngài trở về với Thiên Chúa Cha. Phần Giáo Hội lữ hành phải tiếp tục sứ vụ mà Chúa Giêsu đã khởi sự cho đến ngày Chúa lại đến lần thứ hai trong ngày thế mạt.

Với những tư tưởng để chuẩn bị tâm hồn cộng đoàn dân Chúa, giờ đây, chúng ta cùng hợp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ Mừng Chúa Giêsu Thăng Thiên với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Theo thánh sử Luca thì 40 ngày sau khi Chúa Giêsu sống lại ở giữa các tông đồ, Chúa đã chuẩn bị tâm hồn các tông đồ để nhận lãnh Thánh Linh. Chúa Thánh Linh sẽ hiện diện với Giáo Hội luôn mãi.

TRƯỚC BÀI II:
Sứ vụ của Đức Kitô là kiện toàn chương trình hoạch định của Thiên Chúa Cha một cách viên mãn và tất cả tạo vật đã được Đức Kitô cứu chuộc sẽ quy tụ trong thân thẻ Mình Mầu Nhiệm là Giáo Hội.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Những ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu thường hiện ra với các tông đồ, để an ủi các ông và chuẩn bị sứ vụ rao giảng Tin Mừng Sống lại.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mỗi người trong chúng ta. Ngài hiện diện nơi chúng ta và hoạt động trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần, do đó chúng ta có thể tin tưởng cầu xin Ngài những ơn cần thiết cho công việc rao giảng Tin Mừng:

1. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và triều đại Giáo Hoàng của Ngài được đầy khôn ngoan và ơn Thánh Thần để tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội Lữ Hành trong Ngàn Năm Thứ Ba. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Giáo Hội để Giáo Hội đầy sức mạnh rao giảng Tin Mừng của tình yêu và vương quốc của Chúa cho mọi quốc gia, đa ngôn ngữ và sắc tộc trên toàn thế giới. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho Giáo Hội của từng địa phương luôn là chứng tá và khí cụ của Chúa đem Tin Mừng Phục Sinh cho những ai chưa biết Tin Mừng qua đời sống cầu nguyện, hiệp nhất, quảng đại và kiên nhẫn với tha nhân. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những ai đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, qua sự giúp đỡ của các Giảng Viên Giáo Lý, với sự cố gắng chuyên cần học hỏi họ sẽ xứng đáng lãnh nhận Thánh Linh Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Với ơn Chúa Thánh Thần tác động, xin cho chúng ta trở thành những chứng tá của Tin Mừng trong thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Qua sự cầu bầu của Hiền Mẫu Maria, xin cho những ai đã yên nghỉ được đoàn tụ với Mẹ trên trời trong nước Con Mẹ đã thiết lập dành cho những ai sống trung thành như Ngài đã hứa trước khi Thăng Thiên ngự bên hữu Cha Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục
Lạy Chúa Giêsu, qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng con trên con đường lữ hành trần gian cho đến ngôi nhà vĩnh cửu nơi Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.