Alfie đã chết vào sáng sớm ngày thứ Bảy 28 tháng Tư sau một trận chiến pháp lý bi thảm.

Alfie Evans, đứa trẻ bị bệnh nặng, mà hoàn cảnh làm xúc động hàng ngàn người trên khắp thế giới, đã chết trong những giờ đầu sáng thứ Bảy.

Tom Evans, cha của Alfie, cho biết tin buồn trên trong một bài đăng trên Facebook: “Đấu sĩ của tôi đã bỏ chiếc khiên của mình xuống và chắp đôi cánh của mình bay lên lúc 02:30 ... hoàn toàn đau khổ. Cha yêu con, anh chàng của tôi.”