Các Giáo Hội địa phương tại Israel đã đóng góp rất nhiều vào các dịch vụ xã hội như trường học, nhà thương và các viện chăm sóc cô nhi và người già, và góp phần đáng kể vào thu nhập chung toàn xã hội qua việc du lịch của các tín hữu Kitô đến miền đất này. Tuy nhiên, thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, và thị trưởng Jerusalem, Nir Barkat, đã ra tuyên bố tiến hành việc đóng thuế các tài sản của các Giáo Hội Kitô tại Thánh Địa bất chấp các phản ứng quyết liệt của các Giáo Hội tại Giêrusalem đến mức đóng cửa các nhà thờ để bày tỏ sự bất bình.

Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo của Galveston-Houston, là Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB), cùng với các vị lãnh đạo khác của Anh Giáo, Tin Lành Luther, và Giáo hội Armenia Tông Truyền tại Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Israel đừng tịch thu đất đai của các Giáo Hội hay đóng thuế các tài sản này.

Trong bức thư chung gởi đến thủ tướng Israel và thị trưởng Giêrusalem các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Hoa Kỳ bày tỏ mối quan tâm sâu sắc rằng biện pháp này sẽ “gây nguy hiểm cho sự sống còn của các cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa”. Một lá thư thứ hai đã được gửi đến tất cả những vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem để trấn an các vị và cam kết tiếp tục gây áp lực với chính phủ Israel.

Bản tuyên bố của Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo và các nhà lãnh đạo các Giáo Hội Kitô tại Hoa Kỳ viết như sau:

“Là những nhà lãnh đạo của các Giáo Hội và các cộng đồng tôn giáo tại Hoa Kỳ, chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ của chúng tôi trước các đề xuất pháp lý và kế hoạch đánh thuế gần đây có thể gây nên những trở ngại cho công việc của các Giáo Hội trong và xung quanh Giêrusalem, tạo ra một tình huống gây nguy hiểm cho sự sống còn của cộng đồng Kitô hữu tại Thánh Địa.

Chúng tôi đã bày tỏ với các Thượng Phụ và các nhà lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem, trong bức thư đính kèm, về sự liên đới vững chắc của chúng tôi với các ngài trong cuộc khủng hoảng này, bao gồm cả việc vận động mạnh mẽ trước chính phủ của chúng tôi.

Chúng ta đều biết rằng các Giáo Hội đã tham gia vào rất nhiều hoạt động xã hội, chẳng hạn như giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và hành hương và chúng tôi nhìn nhận rằng những hoạt động này là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của các Giáo Hội và mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng Giêrusalem vượt ra cả bên ngoài phạm vi các Giáo Hội.

Chúng tôi yêu cầu quý vị kết thúc các biện pháp phá vỡ Thoả Ước Nguyên Trạng. Chúng tôi cam kết với các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Giêrusalem về sự ủng hộ không lay chuyển của chúng tôi đối với tất cả các biện pháp hòa bình và hợp pháp mà các ngài có thể theo đuổi để bảo đảm sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Kitô hữu hiện nay và trong tương lai”
Source: U.S. Conference of Catholic Bishops - President of Catholic Bishops Conference Joins Other U.S. Church Leaders in Expressing Strong Concern Over Israel’s Plan to Tax Church-owned Real Estate