Các người cổ vũ sự sống vừa đạt được một chiến thắng vào ngày 3 tháng 10, 2017, sau khi Đảng Cộng Hòa thông qua đạo luật ngăn cấm việc phá các bào thai từ 20 tuần trở lên.

Thực vậy, đạo luật "Pain-Capable Unborn Child Protection Act" (Bảo Vệ Trẻ Em Chưa Sinh Biết Đau) được Đảng Công Hòa ủng hộ đã được thông qua tại Hạ Viện với số phiếu 237 thuận và 189 phiếu chống. Dù coi là bất hợp pháp nếu phá các bào thai đã 20 tuần sau khi thụ thai, đạo luật này dự trù 2 trường hợp trừ: để cứu mạng sống người mẹ hoặc nếu việc mang thai là kết quả của hiếp dâm hay loạn luân.

Vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh luận đầy xúc động từ cả hai phía. Dân Biểu Cathy McMorris Rodgers, Chủ Tọa Hội Đồng Cộng Hòa ở Hạ Viện, nói rằng “Tôi từng nhận được tin tức khó chấp nhận là con trai tôi bị hội chứng Down. Các bác sĩ bảo tôi con đường trước mắt hết sức dài. Những người khác rất thường hay tự ý quyết định tương lai của hài nhi trước khi chúng được sinh ra. Nay tôi nhìn con trai Cole của mình, và thấy một bé trai 10 tuổi khỏe mạnh đang cố gắng hoàn tất lớp năm”.

Dân Biểu Chris Smith, đơn vị New Jersey, một người mạnh mẽ phò sự sống, cũng ủng hộ biện pháp này. Ông nói: “Cho dù đau đớn không hiện diện, việc sẻ chân tay một em bé là bạo lực chống lại trẻ em và bất nhân. Nhưng quả các thai nhi này có đau đớn thật… Bác Sĩ Robert White, giáo sư giải phẫu thần kinh tại Đại Học Case Western Reserve nói rằng một đứa trẻ chưa sinh ở tuần thai 20 ‘hoàn toàn có khả năng biết đau… không còn hoài nghi chi nữa, [phá thai] là một kinh nghiệm gây đau đớn khủng khiếp…”

Cuối cùng, 3 dân biểu Dân Chủ cũng bỏ phiếu thuận, đó là các Dân Biểu Daniel Lipinski của Illinois, Henry Cuellar của Texas, và Collin Peterson của Minnesota. Trong khi đó, các dân biểu Cộng Hòa Charlie Dent của Pennsylvania và Rodney Frelinghuysen của New Jersey lại đánh lừa phe đa số của Đảng họ và bỏ phiếu chống.

Đạo luật Bảo Vệ Trẻ Em Chưa Sinh Biết Đau được Dân Biểu Trent Franks của Arizona đệ nạp hồi tháng Giêng năm nay và từ đó, được sự ủng hộ tại Hạ Viện.

Biện pháp trên còn phải chờ được Thượng Viện thông qua. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đã lên tiếng ủng hộ. Trước cuộc bỏ phiếu ở Hạ Viện, chính phủ Trump đã ra một tuyên bố: “Chính Phủ Mạnh Mẽ ủng hộ Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em Chưa Sinh Biết Đau và hoan nghinh Hạ Viện đã tiếp tục các cố gắng của mình trong việc chắc chắn có được các bảo đảm phò sự sống chủ yếu”.

Liên Đoàn Planned Parenthood của Hoa Kỳ lên tiếng chống lại biện pháp này. Họ cho rằng nó đặt các sản phụ trên 20 tuần vào thế nguy hiểm vì “một số dị thường xẩy ra cho thai nhi và nguy cơ trầm trọng đối với sức khỏe sản phụ, tức các trường hợp trong đó người đàn bà và bác sĩ cần đến mọi giải pháp y khoa hiện có”.

Tuy nhiên, đạo luật này dự liệu rằng các các vụ mang thai liên lụy tới các nguy hiểm trầm trọng đối với sản phụ được miễn việc cấm đoán này.

Tính khoa học

Việc ngăn cấm phá các bào thai đã 20 tuần lần này có sự đóng góp đáng kể của khoa học. Thực vậy, đạo luật nói rằng “các thụ quan đau đớn (nociceptors) hiện diện cùng khắp thân thể em bé chưa sinh và thần kinh nối các thụ quan này với đồi não (thalamus) và phiến vỏ não (subcortical plate) khoảng không quá 20 tuần sau khi thụ thai”.

Hơn nữa, biện pháp này cũng nói tới các hậu quả lâu dài gây ra bởi sự đau đớn trong lúc bào thai phát triển: “Việc chịu các kích thích đau đớn này có liên hệ tới các hậu quả tai hại lâu dài đối với việc phát triển hệ thần kinh, như thay đổi độ mẫn cảm đau đớn và có thể gây ra các khuyết tật về xúc cảm, tác phong và học hành sau này trong đời”.

H.R. 36, tên khác của Đạo Luật, cũng bảo vệ các hài nhi sinh ra sau khi thủ tục phá thai không thành công trong việc kết liễu đời các em: “Bất cứ người thực hành chăm sóc y tế nào hiện diện ở lúc đó nên thực thi một cách nhân đạo cùng một mức độ kỹ năng, chăm sóc và cần cù nghề nghiệp để duy trì sự sống và sức khỏe em bé như một người thực hành chăm sóc y tế cần cù và có lương tâm hợp lý thường làm cho một em bé sinh ra vẫn còn sống ở cùng thai kỳ trong diễn trình sinh sản bình thường”.

Các ngoại lệ

Các trường hợp hiếp dâm, loạn luân, và sức khỏe của người mẹ được miễn không bị ngăn cấm.

Trong trường hợp hiếp dâm, đạo luật qui định rằng trong vòng 48 tiếng đồng hồ trước khi phá thai, bà mẹ phải được huấn đạo (counselling) hay điều trị y tế.

Trường hợp sự sống của bà mẹ bị nguy hiểm được qui định như sau:"Căn cứ vào một phán đoán y khoa hợp lý, việc phá thai trở thành cần thiết để cứu mạng sống sản phụ nếu mạng sống này bị đe dọa bởi một xáo trộn thể lý, bệnh tật thể lý, hay thương tích thể lý, kể cả điều kiện thể lý đầy nguy hiểm gây nên bởi hay phát sinh từ chính việc mang thai, nhưng không kể các điều kiện tâm lý hay xúc cảm”.

Trước khi Đạo Luật được Hạ Viện thông qua, Đức Hồng Y Dolan, Chủ Tịch Ủy Ban Các Hoạt Động Phò Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, vốn đã lên tiếng kêu gọi Quốc Hội ủng hộ chính sách sửa đổi việc phá thai hợp lương tri này. Trong lá thư ngày 29 tháng 9 giửi cho Quốc Hội, ngài viết rằng “Dù chúng tôi muốn, và sẽ tiếp tục tranh đấu cho, việc bảo vệ bằng luật pháp sự sống con người từ lúc bắt đầu hiện hữu của nó, vì nhiều lý do, chúng tôi nghĩ việc đề nghị ngăn cấm phá các bào thai ở thai kỳ 20 tuần sau khi thụ thai là chỗ bắt đầu việc hợp nhất hóa người Hoa Kỳ tự coi mình là ‘phò sự sống’ và ‘phò chọn lựa’”.

Đức Hồng Y nhấn mạnh tới hai điểm: các đứa trẻ sinh ở thai kỳ 20 tuần ngày càng được tiến bộ y khoa cứu sống; các sản phụ ở thai kỳ 20 tuần chịu nhiều nguy cơ đến tính mạng nhiều hơn khi phá thai.

Truyền thông buộc phải nhận Tổng Tống Trump đúng về phá thai

Như trên đã nói, Tổng Thống Trump ủng hộ đạo luật cấm phá thai sau 20 tuần thai kỳ. Ngày 2 tháng 10, khi ủng hộ như thế, ông nói rằng “Hiệp Chúng Quốc hiện đứng ngoài chính dòng gia đình các quốc gia, trong đó, chỉ có 7 trong số 198 quốc gia cho phép các vụ phá thai nhiệm ý (elective) sau 20 tuần của thai kỳ”.

Các cơ quan truyền thông chính dòng thi nhau tấn công ông về lời tuyên bố đó. Riêng tờ The Washington Post đi kiểm chứng sự kiện, nhất là việc Ông ví Hiệp Chúng Quốc với Trung Hoa trong phương diện này. Nhưng oái oăm thay, họ buộc phải kết luận là Ông đúng.

Ai cũng biết nhân vụ Roe v. Wade, Tối Cao Pháp Viện đã võ đoán phân chia thai kỳ thành 3 tam cá nguyệt, mỗi tam cá nguyệt 13 tuần và họ cho rằng thai nhi phải tới 26 tuần mới mong sống thoát (viability test). Do đó, chỉ sau 26 tuần, các tiểu bang mới được hạn chế phá thai, ngoại trừ khi sức khỏe của người mẹ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, phán quyết sau đó, tức phán quyết Doe v Bolton, định nghĩa “sức khỏe” một cách rộng nghĩa đến độ trên thực tế, phá thai yêu cầu được hợp pháp hóa suốt 9 tháng của thai kỳ.

Viện Charlotte Lozier, năm 2014, có công bố 1 phúc trình phân tích luật phá thai ở 198 quốc gia và các khu vực độc lập có dân số ít nhất 1 triệu người. Phúc trình này cho thấy trong số các quốc gia hợp pháp hóa phá thai nhiệm ý, chỉ có 7 quốc gia cho phép phá thai vào thai kỳ cuối cùng. Ngoài Hoa Kỳ, có Gia Nã Đại, Trung Hoa, Hòa Lan, Bắc Hàn, Tân Gia Ba và Việt Nam.

Tờ Washington Post so sánh các số thống kê này với các cố thống kê khác và kết luận rằng Tổng Thống Trump nói đúng. Tờ này viết: “con số thống kê của Tổng Thống thoạt đầu xem ra đáng hoài nghi… Nhưng khi đào sâu hơn, các dữ kiện đã hỗ trợ lời tuyên bố này”.

Hoa Kỳ, cùng với Gia Nã Đại, Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam không giới hạn phá thai, họ cho phép phá thai tận đến ngày thai nhi ra đời.

Hòa Lan cho phép phá thai sau 24 tuần khi thai nhi mang bệnh. Tân Gia Ba cho phép phá thai sau 24 tuần nếu một ai đó có thẩm quyền xác nhận việc ấy tốt nhất cho “sức khỏe tâm thần” của người mẹ.

Mọi quốc gia đều dự trù các biện pháp cứu sống người mẹ, cho dù các biện pháp này có thể gián tiếp gây tử vong cho thai nhi.

Planned Parenthood thì không khá bao nhiêu trong việc kiểm chứng sự kiện. Họ bảo 61 phần trăm dân Mỹ chống đối luật cấm phá thai sau 20 tuần, trong khi một cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho hay 56 phần trăm người Mỹ ủng hộ việc cấm phá thai sau 20 tuần này.