Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Một số khá lớn những người mà công việc thường ngày buộc họ phải dùng keyboard thường xuyên mắc một chứng bệnh gọi là Carpal Tunnel.

May mắn là ngày nay, chúng ta không cần đánh máy nhiều nữa. Chúng ta có thể nói thay vì gõ trên keyboard.

Có nhiều cách làm, trong chương trình này Như Ý xin giới thiệu một cách làm không đòi hỏi chúng ta phải cài đặt bất cứ nhu liệu điện toán nào ngoại trừ ra cái Chrome brower.

Đầu tiên, trong Chrome browser, Như Ý xin nhấn mạnh là Chrome browser, những browsers khác như Internet Explorer, Firefox đều không hoạt động.

Quý vị và anh chị em tìm Google Doc.

Khi đã vào được Google Doc, thì nhấn vào dấu cộng để tạo ra một tài liệu mới. Chọn Tools /Voice Typing. Rồi chọn Vietnamese nếu như muốn nói tiếng Việt.

Nhấn vào cái icon có hình microphone rồi nói.

Cứ nói với tốc độ bình thường là được.

Chúc quý vị và anh chị em thành công.