ISTANBUL. Trong bài tham luận trong ngày đầu tiên, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự Hội nghị tại Istanbul, kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các cuộc xung đột trên thế giới.

ĐHY nói: ”Tòa Thánh mạnh mẽ xác tín về bản chất hoàn toàn vô nhân đạo của chiến tranh và sự cấp thiết phải phòng ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột võ trang và bạo lực giữa các dân tộc và quốc gia, trong niềm tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức chung và làm nền trảng cho mọi hoạt động nhân đạo”.

ĐHY Parolin cũng khẳng định rằng ”Chúng ta không được chủ yếu cậy dựa vào các giải pháp quân sự, nhưng đúng hơn phải đầu tư vào việc phát triển, đây là điều thiết yếu để có hòa bình và an ninh lâu dài. Thực vậy, công trình này đòi phải theo đuổi sự phát triển toàn diện con người, cũng như nhổ bỏ tận căn các nguyên nhân gây ra xung đột”. Trong bài tham luận, ĐHY Quốc vụ khanh cũng cho biết Tòa Thánh quyết tâm làm việc liên lỷ với các chính phủ, xã hội dân sự và mọi người thiện chí để cổ võ sự giải trừ võ trang và phòng ngừa xung đột, cũng như hỗ trợ các nỗ lực dài hạn để xây dựng hòa bình lâu bền”. (SD 23-5-2016)