Trận động đất ở mức độ 6,4 theo thước Richer sáng Chúa Nhật 7-2 vừa qua ở vùng Đài Nam đã làm cho ít nhất 25 người chết và 500 người bị thương.

Trong điện văn, ĐHY Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ”ĐTC rất đau buồn khai hay tin trận động đất đã gây ra đau thương chết chóc tại Đài Nam, làm cho nhiều người chết hoặc bị thương nặng. Ngài chia buồn và cầu nguyện cho các gia đình người quá cố và bị thương, cũng như cho các nhân viên cứu trợ và chính quyền dân sự. ĐTC phó thác linh hồn những người tử nạn cho lòng thương xót dịu hiền của Thiên Chúa và khẩn cầu dồi dào phúc lành an ủi và sức mạnh trên những người đang thương khóc cũng như những người bị tổn thương vì thảm trạng này”