Toà Ân Giải Tối Cao Trình bày Giáo trình cho các Linh mục Trẻ

VATICAN (Zenit.org).- Người tổ chức một giáo trình Toà Thánh dành cho các linh mục trẻ nói đến bỏ đi bí tích hoà giải là do sự khủng hoảng của cảm giác về tội lỗi,

Giáo trình chi tiết về "tòa trong” đến nố lương tâm có liên quan đến các linh mục, cách riêng trong bí tích hoà giải, được Tòa Ân giải Tối Cao tổ chức vào hôm thứ Bảy 20/3.

Cha Gianfranco Girotti tu sĩ Dòng Phan Sinh, là thành viên của Toà Ân giải Tối cao, nói về những hoàn cảnh đặc biệt tế nhị mà các cha giải tội phải đối mặt.

Nói trên đài phát thanh Vatican, cha nói rằng "Trong một thời buổi có những thay đổi sâu xa, dễ dàng để nhận ra rằng bí tích sám hối đã trải qua một sự hoang mang trong thực hành qua những thời gian mới đây”.

Cha Girotti nói "Một phương diện thứ nhất cần sự chú ý là sự yếu kém về tội lỗi. Ý thức kém về tội lỗi có nguy cơ dẫn hối nhân tới chỗ chỉ biểu lộ ra ngoài tình trạng tinh thần của mình thay vì biết rõ chính tội của mình”.

Cha nói thêm rằng: "Đức Gioan Phaolo II đã nhắc các linh mục rằng, khi ban ân sủng và sự tha thứ cho người tín hữu trong bí tích sám hối, các linh mục thực thi hành vi cao cả nhất thuộc chức linh mục của mình, sau việc cử hành Bí Tch Thánh Thể.

"Cá nhân tôi xác tín rằng có nhiều linh mục, trong nhiệm vụ của mình, dành một chỗ ưu tiên cho sự phục vụ thinh lặng và xét về mặt nhân bản không lấy làm thích thú đến việc giải tội”.

Khi ban bí tích này, linh mục nói thêm, "một cha giải tội tốt phải tỏ ra lòng nhẫn nại, bình thản, không vội vàng, người phải tỏ ra thái độ nhã nhặn lớn nhất, cũng không nên quên rằng cha giải tội thực thi môt nhiệm vụ phụ tử, vì linh mục mặc khải con tim của Chúa Cha cho con người và nhân cách hóa hình ảnh Chúa Kitô là Đấng Chăn Chiên Lành."

Muốn cho người tín hữu hiểu tầm quan trọng của việc xưng tội, cha gợi ý đến "việc dạy giáo lý thích đáng và sâu sắc."

Ngài giải thích rằng "trong Bí Tích Hòa Giải, sự tha thứ của Chúa là nguồn mạch tái sinh thiêng liêng và là nguyên lý hiệu nghiệm của sự nên thánh.”.