Như là sự quan phòng của Thiên Chúa, ngày 06 tháng 8 năm 2015, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đón nhận một tin vui, đó là Quyết Định về việc thành lập Học viện Công Giáo Việt Nam. Với việc thành lập Học Viện này, việc giáo dục tri thức, giáo dục sự hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa hẳn phải là hành trình của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Hội Yểm Trợ Linh mục, Tu sĩ, và Chủng sinh du học tại Hoa Kỳ (Formation Support for Vietnam – [FSVN] – fsvn.org) muốn được đồng hành cùng Giáo Hội trong hành trình ấy.

FSVN ra đời năm 2005, nay đã có hơn 150 linh mục, tu sĩ, và chủng sinh hiện đang du học tại Hoa Kỳ. Một số sinh viên đã tốt nghiệp chương trình cử nhân hay thạc sĩ, họ đã trở về Việt Nam làm giáo sư Chủng Viện hay những nhà đào tạo trong các Dòng tu. Còn phần lớn các sinh viên vẫn đang miệt mài học tập, nghiên cứu để đào sâu tri thức về Thiên Chúa và xã hội trong các chuyên ngành như Kinh Thánh, Thần học, Giáo luật, Tu đức, Tâm lý, Giáo dục, Quản trị, Tư vấn, v.v… Các sinh viên này đang theo học chương trình tiến sĩ, thạc sĩ, và cử nhân tại những trường khác nhau như: The Catholic University of America, Franciscan School of Theology, Sacred Heart University, Boston College, Loyola Marymount University, Saint Thomas University, v.v… Bên cạnh việc học chuyên môn, các sinh viên đã góp phần phục vụ Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Linh mục thì giúp các giáo xứ; còn tu sĩ và chủng sinh thì đang làm thiện nguyện trong các trường học, giáo xứ, bệnh viện và các cơ sở từ thiện.

Để tạo mối dây liên kết giữa các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh, FSVN đã tổ chức Tuần họp mặt tĩnh tâm hàng năm. Đây là dịp để các sinh viên chia sẻ và nâng đỡ nhau trong việc hội nhập văn hóa và học tập. Đồng thời để hâm nóng hồn tông đồ tại quê nhà, FSVN cũng mời đặc biệt một Vị Giám mục từ Việt Nam đến để chia sẻ và giảng phòng. Dịp Đại Hội lần thứ VII sắp tới sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 năm nay, tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ giảng tĩnh tâm cho các tham dự viên.

Việc sẽ thành lập Học viện Công Giáo tại Việt Nam là một tin vui, và là một hành động cụ thể. Với viễn cảnh ấy, FSVN đã góp phần chuẩn bị cho việc cung cấp nhân sự bằng cách mở ra cơ hội du học tại Hoa Kỳ cho các Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh Việt Nam. Với công việc đó, FSVN đã và đang không ngừng làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn.