Tam Tài Lệ Ứa

Tam tài khóc người dân cũng khóc
Tự Do Xanh mệt nhọc buồn đau
Trắng đêm Bình Đẳng lệ sầu
Máu đào huyết nhục thắm màu lệ rơi.
Cờ tam sắc tả tơi tang chế
Thương bao người ngạo nghễ ra đi
Đạn bom khủng bố cuồng si
Mưa rơi lã chã chia ly đất trời.
Súng đạn nổ rụng rời thành phố
Cũng không làm hoen ố màu cờ
Tự do tằm dệt nên tơ
Bình quyền, Bác ái nhỏ to tấc lòng.
Này lũ quỷ đừng hòng lung lạc
Dùng đạn bom lất át hình hài
Quốc kỳ phất phới tung bay
Xưa đi bóng tối độc tài quỷ ma.
Paris, ngày 13 tháng 11 năm 2015

Lê Đình Thông