ĐỨC MẸ VỀ TRỜI
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
Hồng ân Thiên Chúa bao la,
Muôn loài mãi mãi ngợi ca danh Người,
Xác Hồn Mẹ đã lên trời,
Đoàn con dâng Mẹ ngàn lời hoan ca.
(Trích lck . của Đinh Văn Tiến Hùng)