Đức Hồng Y Robert Sarah, tổng trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nói rằng “ngày nay Giáo Hội phải chiến đấu chống lại trào lưu xã hội, với lòng can đảm và hy vọng, và không sợ lên tiếng tố cáo những lừa dối, những lèo lái và các tiên tri giả.”

Đức Hồng Y đã đưa ra nhận xét trên trong cuộc nói chuyện tại Học Viện Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Rôma hôm 22 tháng 5.

Đề cập đến Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới, Đức Hồng Y nêu ra nhận xét rằng “Có những người tin rằng sẽ có một cuộc cách mạng, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu bởi vì tín lý không thuộc về bất cứ ai, nhưng thuộc về Chúa Kitô.”

Về phiên họp Thượng Hội Đồng Ngoại Thường về Gia Đình vừa qua, Đức Hồng Y nói “rõ ràng rằng trọng tâm thực sự không phải và không chỉ giới hạn trong vấn đề những người ly dị tái hôn”, nhưng “vấn đề là có một số người cho rằng tín lý của Giáo Hội là một lý tưởng không thể đạt được, không thể thực hiện được và vì vậy cần phải có một sự điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ đi để có thể đề nghị với xã hội ngày nay.”

Đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý về cái gọi là “hôn nhân đồng tính” vừa diễn ra tại Ái Nhĩ Lan, Đức Hồng Y cảnh cáo rằng “ngày nay một trong những hệ tư tưởng nguy hiểm nhất là thuyết giới tính theo đó không có sự khác biệt về bản chất tự nhiên nào giữa người nam và người nữ, cũng như nam tính và nữ tính không được ghi khắc trong tự nhiên.”

“Họ muốn nói rằng tính dục con người không phụ thuộc vào căn tính của người đàn ông và người phụ nữ, nhưng chỉ là một khuynh hướng tình dục, chẳng hạn như đồng tính luyến ái. Đây là hệ tư tưởng độc tài hão huyền, một hệ tư tưởng thực dụng nhưng lại có hiệu quả phủ nhận mọi thực tại của sự vật. .. Giáo Hội không thể cổ võ cho một mới khái niệm về gia đình. Người đồng tính là những nạn nhân đầu tiên của sự trôi dạt này”.

Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng Giáo Hội không nên “sử dụng các thuật ngữ được sử dụng ở Liên Hợp Quốc,” Ngài nói: “Chúng ta có một vốn từ vựng để diễn đạt những gì chúng ta tin. Nếu Thánh Thể chỉ là một bữa ăn, chúng ta có thể trao Mình Thánh Chúa cho những người ly dị và tái hôn là những người làm trái với các giao ước. “

Ngài nói thêm:

Thực tế là đôi khi chúng ta không chính xác trong việc sử dụng các từ ngữ Kitô giáo, chẳng hạn như là “lòng thương xót.” Nếu không giải thích ý nghĩa thực sự của từ ngữ ấy, chúng ta lừa dối dân chúng. .. Chúa Kitô đã thương xót, nhưng chính Ngài cảnh cáo: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mt 19:8). Những ai đã phạm tội mà không ăn năn, thì không thể tiếp cận Mình Thánh Chúa Kitô. .. Đó là một sự phạm thánh làm ô uế thân thể Ngài.